22°C
Mostar 24°C
Tuzla 24°C
Banja Luka 26°C
Bihać 25°C
Powered by Dark Sky

28.04.2021 / 17:01 KORONAVIRUS - Sarajevo

Turković traži tematsku sjednicu o reakciji na negativne efekte Covid-19

Turković traži tematsku sjednicu o reakciji na negativne efekte Covid-19
Bisera Turković / Vijesti.ba
Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministrica vanjskih poslova Bisera Turković pozvala je danas na održavanje tematske sjednice Vijeća ministara BiH ...

... na kojoj bi se razmotrili nalazi Evropske komisije, posebno sugestije u vezi sa mjerama koje se tiču reakcije na negativne efekte Covid-19 pandemije.

Kako je napisala na Facebooku, Bosna i Hercegovina je teško pogođena pandemijom koronavirusa, ne samo u zdravstvenom, nego i u ekonomskom pogledu.

- Neophodno je da državne vlasti, posebno Vijeće ministara BiH, ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i druge relevantne institucije zauzmu aktivniju ulogu i tražit ću da predlože novi set mjera s ciljem dostizanja ambicioznijih stopa ekonomskog rasta - navela je.

Smatra da je radni dokument Evropske komisije u kojem su izneseni nalazi i mišljenja o „Planu ekonomskih reformi BiH 2021.-2023.“ dovoljan osnov da se pokrene sveobuhvatna rasprava o poduzimanju snažnijih mjera države i Vijeća ministara BiH te nadležnih ministarstava za borbu protiv ekonomskih posljedica pandemije i provedbu ključni reformi.

Puko spajanje entitetskih asimetričnih rješenja u praksi nerijetno ne daje rezultate te treba jačati uloga države, što je faktički rečeno u komentarima EK.

- Pozivam na održavanje tematske sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj bi razmotrili nalaze Evropske komisije, posebno sugestije u vezi sa mjerama koje se tiču reakcije na negativne efekte Covid-19 pandemije. Tražim i da Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, uz pomoć Ministarstva vanjske trgovine BiH i Ministarstva finansija BiH dostavi novi ekonomski program sa posebnim fokusom na posljedice pandemije koji će uključivati aktivne politike i mjere države, a u skladu sa mišljenima Evropske komisije, a kako bi se što ranije zaustavio ekonomski pad i ubrzao rast ekonomije. S tim u vezi, izuzetno je važno da budžet institucija Bosne i Heregovine za 2021. godinu bude usvojen što prije - poručila je Turković.

Kako ističe, BiH ima na raspolaganju podršku i pomoć međunarodnih finansijskih institucija, među kojima su MMF, Svjetska banka, EBRD, EIB, a koje mogu doprinijeti snažnijem fokusu na ekonomiju. Država ima dovoljno važnih i temeljnih nadležnosti iz kojih može predložiti i provesti neke od ključnih mjera i reformi, koje će nadopuniti i podržati planove i entitetskih vlada i nižih nivoa vlasti

- Donošenje nekih parcijalnih mjera, poput uvođenja samo selektivnih carina na pojedine proizvode iz EU, nisu i ne mogu zamjena za sveobuhvatan plana koji će pomoći svim najteže pogođenim ekonomskim sektorima kao što su turizam, trgovina, uslužne djelatnost i izvozne kompanije. Dobronamjerne kritike koje su iznesene u Mišljenju Evropske komisije o dostavljenom „Programu ekonomskih reformi 2021-2023“ treba shvatiti krajnje ozbiljno i odgovorno.

Uvjerena sam da su ovo teme kojima se trebamo svi zajedno posvetiti te ih uzeti za prioritet kao najviši interes svih građana BiH - zaključila je Turković.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo