8°C
Mostar 11°C
Tuzla 12°C
Banja Luka 14°C
Bihać 14°C
Powered by Dark Sky

06.04.2020 / 19:07 KORONAVIRUS - Pandemija koronavirusa

Agencija za bankarstvo FBiH 30. marta izdala preporuku za isplatu penzija

Agencija za bankarstvo FBiH 30. marta izdala preporuku za isplatu penzija
Agencija za bankarstvo FBIH / Vijesti.ba
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 30. marta svim bankama sa sjedištem u FBiH uputila je preporuku za privremeno postupanje kod isplate penzija i drugih socijalnih primanja za vrijeme trajanja zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina života.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa Covid-19 na području FBiH i Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 20. marta zabranjeno je kretanje osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

Donošenjem tih mjera osobe s 65 i više godina života imaju otežan pristup vlastitim sredstvima na računima kod banaka, a posebno oni koji nisu ovlastili druge osobe za raspolaganje sredstvima na računu ili su ovlastili osobe s 65 i više godina života, te na korisnike koji ne posjeduju platne kartice ili su one istekle.

- Uvažavajući vanredne okolnosti i veoma tešku situaciju u društvu prouzrokovanu pojavom virusnog oboljenja COVID-19, potrebno je da banke osiguraju kontinuitet raspolaganja sredstvima na računima korisnika te privremeno urede načine pružanja platnih usluga isplate gotovog novca s računa - pojašnjene su odredbe preporuke iz Agencije.

Preporuka sadrži i prijedloge za isplatu gotovog novca s računa korisnika i to isplatom sredstava koja se odnose na penziju ili određena socijalna primanja u prostorijama banke ovlaštenoj osobi na osnovu jednokratne punomoći.

Punomoć se može dati na obrascu ili u vidu vlastoručne pisane punomoći u slobodnoj formi, u kojem slučaju ta punomoć obavezno mora sadržati sve podatke uz obavezu navođenja tačnog iznosa novčanih sredstava koji bi ovlaštenoj osobi bio isplaćen s računa korisnika.

Također, punomoć ne mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a banka je dužna provjeriti s korisnikom autentičnost date punomoći, uz obaveznu provjeru s korisnikom imena i prezimena ovlaštene osobe koju je opunomoćio za podizanje sredstava. Preporučuje se i da zaposlenik banke sačini kratku zabilješku o tome.

Isplata penzije ili određenog socijalnog primanja vrši se ovlaštenoj osobi po punomoći, uz obavezu davanja banci primjerka punomoći i stavljanja na uvid original ličnih dokumenata ovlaštene osobe i korisnika. Za korisnike kojima je nadležni organ izdao rješenje o samoizolaciji, ovlaštena osoba je u obavezi da uz punomoć priloži i original rješenja o samoizolaciji.

- Punomoć izdata od korisnika je jednokratna i važi za samo jednu transakciju. Na ovakav način sredstva s računa mogu biti podignuta maksimalno jednom. Korisnik se putem telefona može izjasniti o tome da ne želi da novčana sredstva budu isplaćena na ovaj način - pojašnjavaju iz Agencije.

Pored navedenog načina, banke mogu osigurati i druge načine raspolaganja sredstvima korisnicima, kao npr. izdavanje debitnih kartica bez naknade za ugrožene kategorije stanovništva ili eventualno druge modalitete za isplatu penzija i drugih socijalnih primanja.

U svakom trenutku banka je dužna postupati s visokim stepenom pažnje radi smanjenja mogućnosti potencijalnih zloupotreba, a sve radi zaštite interesa banke i korisnika.

U cilju adekvatnog, blagovremenog i transparentnog postupanja banke su dužne o svemu informirati korisnike putem uobičajenih kanala komunikacije, te odrediti posebnu telefonsku liniju na koju se korisnici mogu obratiti radi dobijanja neophodnih informacija.

Ta preporuka se donosi na ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih virusnim oboljenjem Covid-19, a banke je mogu primjenjivati isključivo u periodu važenja donesenih mjera nadležnih institucija i organa koje se odnose na ograničeno kretanje određenim kategorijama stanovništva.

(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo