22°C
Mostar 24°C
Tuzla 25°C
Banja Luka 25°C
Bihać 23°C
Powered by Dark Sky

28.03.2020 / 16:05 KORONAVIRUS - Predložen set mjera za podršku privrednicima

Općina Centar: Smanjiti zakupnine i pomoći plaćanje doprinosa poslodavcima

Općina Centar: Smanjiti zakupnine i pomoći plaćanje doprinosa poslodavcima
Foto: Vijesti.ba
Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić u subotu 28. marta 2020. godine održao je sastanak sa Timom za koordinaciju gdje je razmatrana aktuelna situacija u vezi širenja koronavirusa.

Na sastanku je razmatrana o aktuelna situacija na području općine Centar u vezi sa provođenjem mjera podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, nabavkom prehrambenih i higijenskih potrepština, lijekova za građane koji ne mogu napuštati svoje domove, kao i aktivnostima preduzeća na održavanju komunalne higijene i dezinfekcije javnih površina, kao i drugim pitanjima iz nadležnosti Općine.

Ovom prilikom načelnik Ajnadžić je predstavio svoj prijedlog mjera u funkciji podrške privredi, odnosno privrednicima na području općine Centar u vremenu trajanja pandemije koronavirusa.

Načelnik Ajnadžić je utvrdio prijedlog sljedećih mjera:

-    Smanjiti zakupninu zakupcima poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Centar, i to zakupcima kojima je zbog pandemije koronavirusa zabranjeno obavljanje registrovane djelatnosti,
-    Korisnike javnih površina u općini Centar osloboditi naknade plaćanja za mjesec maj i juni,
-    Općina Centar je zaključila ugovore o subvencioniranju kamate za privrednike sa područja općine Centar sa BBI bankom. S tim u vezi, BBI banci će biti upućen dopis za odgodu otplate rata kredita po ovom osnovu za vrijeme dok traje pandemija koronavirusa,
-    Razmotriće se mogućnost realizacije nove kreditne linije sa nekom od komercijalnih banaka, na način da Općina subvencionira kamatu, a sredstva bi se koristila za pomoć privrednicima u sanaciji posljedica proglašenja stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID – 19),  
-    Općina Centar je zaključila ugovore o novčanoj podršci start up biznisima i jedna od obaveza nosilaca start up biznisa je dostava izvještaja o utrošenim sredstvima u roku od šest mjeseci. Općina će obavijestiti nosioce start up biznisa i korisnike sredstava po tom osnovu o pomjeranju rokova za dostavu navedenih izvještaja,
-    U saradnji sa vladama FBiH i Kantona Sarajevo Općina će učestvovati u iznalaženju sredstava za plaćanje doprinosa poslodavcima za radnike koji nisu dobili otkaz u periodu dok traje stanje prirodne i druge nesreće,
-    Istu mjeru kao prema zakupcima poslovnih prostora Općina će provesti i za zakupce zemljišta na lokalitetu pijace Sirano,
-    Općina će podržati sve poljoprivredne proizvođače u općini Centar u smislu nabavke sjemenskog i sadnog materijala, te vještačkog i stajskog gnojiva, te nabaviti nove plastnike za građane koji raspolažu poljoprivednim zemljištem.
Navedeni prijedlog mjera načelnik će uputiti na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću, a nakon što se privredni subjekti, stručne asocijacije i građani izjasne i dostave Općini svoje prijedloge u vezi sa ovim mjerama.

Sve prijedloge i sugestije mogu se dostaviti do ponedjeljka 6. arila 2020. godine na mail [email protected]

S obzirom da je veliki broj privrednih subjekata kojima je zabranjen rad, načelnik upućuje apel vlasnicima najvećih tržnih centara BBI, Unitic, Alta i Sarajevo city centar i drugim, da iskažu solidarnost u ovom teškom vremenu sa privrednicima maksimalno mogućim umanjenjima zakupnina za poslovne prostore kako bi se sačuvao biznis i omogućio što brži oporavak privrednih subjekata u vremenu nakon prestanka pandemije koronavirusa.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo