11°C
Mostar 13°C
Tuzla 15°C
Banja Luka 14°C
Bihać 13°C
Powered by Dark Sky

19.03.2023 / 08:01 Regija - Premijer Kosova

Kurti: Ovo je de facto priznanje Kosova i Srbije

Kurti: Ovo je de facto priznanje Kosova i Srbije
Foto: arhiv

Premijer Kosova Albin Kurti je poručio da je postignut "javni dogovor", ali da je Srbija odbila da ga potpiše.

Rekao je da je sada na Evropskoj uniji da pronađe mehanizam da implementacija aneksa sporazuma bude pravno primjenljiva.

- Osnovni dogovor je de facto priznanje. Dakle, ovo je de facto priznanje Kosova i Srbije - rekao je Kurti, prenosi Radio Slobodna Evropa.
Dodao je da će aneks, oko kog su se Kosovo i Srbija usaglasili na sastanku u Ohridu, objaviti Evropska unija.

Objavljen je i tekst Aneksa o implementaciji:

Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj vjeri.

· Strane uzimaju u obzir da će Sporazum i Aneks za implementaciju postati sastavni dijelovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije EU. Strane primjećuju da će Facilitator (EU) odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmjene mjerila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se odrazile nove obaveze Srbije koje proističu iz Sporazuma i ovog Aneksa. Dnevni red Kosovske specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze Kosova koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa.

· Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovoreno u okviru Dijaloga uz posredovanje EU.

· Da bi se primijenio član 7 (koji se odnosi na samoupravljanje Srpske zajednice na Kosovu), Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbjeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga koje je utvrdila EU.

· Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički odbor za praćenje, kojim predsjedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbijeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za praćenje.

Da bi se primijenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Isplata neće biti izvršena prije nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u potpunosti sprovedene.

· Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog.

· Redoslijed stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redoslijed njihovog sprovođenja.

· Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primjenu nijednog člana.

· Sve diskusije u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijat će se u okviru dijaloga koji vodi EU.

· Kosovo i Srbija priznaju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma o dijalogu može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo