1°C
Mostar 4°C
Tuzla 3°C
Banja Luka 4°C
Bihać 3°C
Powered by Dark Sky

04.10.2022 / 12:52 Politika - Sarajevo

Skupština KS usvojila zakone o ministarstvima i socijalnoj zaštiti

Skupština KS usvojila zakone o ministarstvima i socijalnoj zaštiti
Foto: FENA

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su, na današnjoj sjednici, Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave KS, čime je u konačnici ispoštovana Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a odnosila se na poštivanja Poslovnika Skupštine KS u proceduri donošenja tog zakona.

Po skraćenom postupku, danas je usvojen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom KS, zbog njegovog usklađivanja sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu u julu ove godine.

Usvajanju Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo prethodila je incijativa premijera Kantona Sarajevo u kojima je predloženo povećanje plata rukovodiocima samostalnih kantonalnih upravnih organizacije, uz novi propisani koeficijent u iznosu od 8,80.

- Povećanje koeficijenta spomenutim rukovodiocima obrazloženo je time da su samostalne upravne organizacije osnovane za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji zahtijevaju posebnu organizovanost i samostalnost u radu te da, uprkos tome, za rukovodioce samostalnih upravnih organizacija nije zakonom regulirano uvećanje plate po osnovu posebnih uslova rada iako je upravo to osnov uvećanja plata rukovodiocima kantonalnih uprava u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, kao i Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH – navodi Služba za protokol i press KS.

Skupština KS podržala potpisivanje udruživanja sredstava za kupovinu 103 stana boračkoj populaciji

Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, radi udruživanja sredstava za kupovinu stanova određenim kategorijama boračke populacije.

Kako su naveli iz Ministarstva za boračka pitanja KS, u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo proizilazi obaveza tog ministarstva da prije sklapanja Ugovora o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za potrebe realizacije prava na dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima braniteljskih kategorija, kojima pripada to dopunsko pravo, prethodno pribavi saglasnost Skupštine KS.

- Taj ugovor zaključuje se pred ovlaštenim notarom između Ministarstva za boračka pitanja, kao kupca/udružioca i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavca/investitora - objašnjavaju iz Ministarstva.

Radi se o kupovini 103 stana u stambeno-poslovnim objektima A1-B i A1-A u Vogošći, naselje Rosulje, ukupne vrijednosti 11.591.563,00 KM.

- Kao što je već poznato, ta sredstva su velikim dijelom obezbijeđena iz kreditnih sredstava, a drugim dijelom iz budžeta Ministarstva i neutrošenih razgraničenih sredstava iz prethodne godine. Za tu odluku Skupštine KS prethodno su pribavljene potrebne saglasnosti Pravobranilaštva KS i Ministarstva finansija KS - navodi se.

Lista aplikanata za dodjelu stanova u vlasništvo ažurirana je i upoređena sa ponuđenom kvadraturom stambenih jedinica, nakon čega je 27. jula ove godine usvojena Odluka o dodjeli stanova u vlasništvo braniteljskim kategorijama, koje u skladu sa članom 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete za ostvarivanje tog prava.

Kako se ističe u saopćenju za javnost, radi se o osobama koje godinama čekaju na realizaciju tog prava, neki čak i deset godina, a to ministarstvo se pobrinulo da ove godine riješi većinu korisnika tog prava, koji neopravdano dugo čekaju na krov nad glavom.

- Pravo na odgovarajući stan prema odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja imaju branitelji pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje te imaju prijavljeno prebivalište odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za vrijeme službe u Oružanim snagama R BiH, roditelji šehida - poginulih boraca – branitelja, nezaposlene supruge šehida-poginulog borca-branitelja, kao i djeca šehida i poginulog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, a ostvaruju pravo na ličnu odnosno porodičnu invalidninu - navodi Služba za protokol i press KS.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo