5°C
Mostar 5°C
Tuzla 7°C
Banja Luka 7°C
Bihać 7°C
Powered by Dark Sky

26.11.2020 / 17:49 BiH - Sarjevo

Odluke i zaključci sa sjednice Vijeća ministara BiH

Odluke i zaključci sa sjednice Vijeća ministara BiH
Foto: Vijeće ministara BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, prihvatilo je Inicijativu i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekat Vjetroelektrana Vlašić.

Projekat, čija je realizacija planirana u periodu 2020 - 2024. godine, odnosi se na izgradnju vjetroelektrane od 50 MW na visoravni Vlašić, s ciljem proizvodnje električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema.

Vrijednost kredita je 36 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH i rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.


MEDICINSKE PROTIVMJERE ZA SPREČAVANJE KOVIDA-19 OSLOBOĐENE OD PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo Odluku o oslobađanju od plaćanja indirektnih poreza na medicinske privtivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja zarazne bolesti Kovid - 19.

Odlukom se propisuje oslobađanje od plaćanja carina, PDV-a i drugih indirektnih poreza na uvoz vakcina, lijekova, medicinskih sredstava i drugih medicinskih protivmjera, koje se nabavljaju putem Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za BiH, Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), zaključenog 18. 9. 2020. godine, i drugih ugovora na bazi kojih BiH nabavlja medicinske protivmjere za sprečavanje i suzbijanje širenja Kovida - 19, za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Odlukom su propisane procedure i potrebni uslovi za uvoz medicinskih protivmjera.
Ministarstvo civilnih poslova BiH je 15. 9. 2020. godine zaključilo sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH Sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcinama protiv bolesti Kovid - 19 (Kovaks).

ODA POMOĆ U PROŠLOJ GODINI IZNOSILA 751,83 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Izvještaj „Pregled aktivnosti razvojnih partnera 2019“.

U Izvještaju se daje sveobuhvatan pregled projekata i programa u prošloj godini, koje su finansirale članice Foruma za koordinaciju razvojnih partnera, kao i analiza stanja i reformi koje se provode u Bosni i Hercegovini u sklopu deset sektora.

Članice Foruma za koordinaciju razvojnih partnera u BiH alocirale su ukupno 751,83 miliona evra službene razvojne pomoći (ODA) u 2019. godini, od čega je 258,77 miliona u obliku grantova, a 493,06 miliona u obliku zajmova, što je za 68,4 miliona evra ili 10,0% više u odnosu na 2018. godinu.
Ukupno isplaćena ODA sredstva u 2019. godini iznosila su 535,86 miliona evra, od čega je 200,66 miliona evra ili 37,4% grant sredstava, a 335,20 miliona evra ili 62,6% zajmova, što predstavlja rast u odnosu na prethodno prikazani period. Rast ukupno isplaćenih ODA sredstva u poređenju sa 2018. godinom, iznosi 108,1 milion evra ili 25,3%.

Najveći zajmodavci su bili Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB), Svjetska banka, Japan/JICA i NJemačka, dok su Evropska unija, NJemačka, Sjedinjene Američke Države/USAID, Švajcarska i UN osigurali najviše grant sredstava.

Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2019. godini izdvojen je u sektore transporta (31%), životne sredine i klimatskih politika (15%), te konkurentnosti i inovacija (13%).


IZMJENA SPORAZUMA SA IBRD-om ZBOG TRANZICIJE REFERENTNIH STOPA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog izmjene sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), koji će, zajedno sa Osnovama za zaključivanje, uputiti Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora BiH.

Svrha zaključivanja Izmjene sporazuma je provođenje tranzicije u vezi sa LIBOR-om (Inicijativa Svjetske banke za tranziciju referentnih stopa) IBRD-a i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA).
Krovna izmjena pružiće zajmoprimcima izvjesnost da će ekonomske prednosti dogovora koji su sklopili sa Svjetskom bankom u trenutku potpisivanja svojih sporazuma o zajmu i finansiranju biti sačuvane tokom cijelog trajanja sporazuma. U nedostatku potpisane krovne izmjene, i zajmoprimac i Svjetska banka bili bi izloženi nepredvidivim tržišnim rizicima.

Naime, od 1. januara 2022. godine referentne banke na londonskom međubankarskom tržištu više neće biti u obavezi da kotiraju LIBOR, a slično postepeno ukidanje može se očekivati i za EURIBOR u budućnosti. LIBOR i EURIBOR su referentne stope za finansiranje Svjetske banke, a njihov nestanak ili neusklađenost stvorili bi neusklađenost u programima finansiranja i pozajmljivanja, podrivajući sposobnost Svjetske banke da dalje radi na svom razvojnom programu i nudi finansiranje sa niskom cijenom.

Inicijativu za tranziciju referentne stope Svjetske banke podržali su izvršni direktori ove banke 12. marta 2020. godine i ona ima za cilj očuvanje usklađenosti između troškova finansiranja i pozajmljivanja za finansiranje Svjetske banke.

Provođenje Inicijative za tranziciju referentne stope Svjetske banke zahtijeva sveobuhvatnu izmjenu 13 sporazuma o zajmu i finansiranju potpisanih od 1996. do 2019. godine, tako da se modifikuju Opšti uslovi i sporazumi kako bi se uključile odredbe o zamjeni LIBOR-a i EURIBOR-a u okolnostima kada oni prestanu postojati i kada više ne budu komercijalno prihvatljivi za Svjetsku banku.


OMOGUĆITI EFIKASAN RAD STALNE ORGANIZACIJE BALKANSKIH MEDICINSKIH SNAGA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Savjeta ministara Republike Albanije, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih medicinskih snaga (BMS) i njenog osoblja.

Cilj Sporazuma je da se omogući Stalnoj organizaciji BMS-a da efikasno izvršava svoje dužnosti i funkcije kroz postepeno funkcionalno operativno sjedište u Skoplju.

Predviđena sredstva potrebna za provođenje Sporazuma iznose 10.000 evra godišnje za zajednički budžet Stalne organizacije BMS-a i biće obezbijeđena iz redovnih sredstava Ministarstva odbrane BiH u budžetu institucija BiH.

Ministarstvo odbrane BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra odbrane BiH.

BIH I TURSKA REGULIŠTU OBAVLJANJE PLAĆENE DJELATNOSTI ZA PORODICE DIPLOMATSKOG OSOBLJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih kancelarija.

Sporazumom se reguliše obavljanje plaćene djelatnosti u državi prijema na principu reciprociteta i uz poštivanje zakonodavstva zemlje domaćina.

U smislu ovog sporazuma, izdržavanim članovima smatraju se supružnik, nevjenčana djeca do 21 godine života, nevjenčana djeca upisana na univerzitet i nevjenčana djeca koja imaju fizički ili mentalni hendikep. Izdržavani članovi porodice kojima se odobri obavljanje plaćenih poslova neće uživati imunitet od građanske i upravne odgovornosti.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra spoljnih poslova BiH.


REGULISATI ZAPOŠLJAVANJE PORODICA DIPLOMATSKOG OSOBLJA IZMEĐU BiH I UK

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja.

Sporazum je zasnovan na principu reciprociteta i poštivanja propisa zemlje domaćina, a odnosi se na izdržavane članove porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, a to su dijete, supružnik ili nevjenčani partner člana diplomatsko-konzularne misije, ako ih kao takve priznaju vlasti države slanja i ministarstvo spoljnih poslova države prijema.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra spoljnih poslova BiH.


SPORAZUM BiH I CRNE GORE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG OSOBLJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene djelatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Ovim sporazumom, koji se zasniva na reciprocitetu i poštivanju zakonodavstva države prijema, obavljanje plaćene djelatnosti bilo bi dozvoljeno supružniku/partneru članova diplomatsko-konzularnih predstavništava i nevjenčanoj djeci do 26 godina života, odnosno dok su na redovnom školovanju. Osobe kojima se odobri obavljanje plaćene djelatnosti neće uživati imunitet od građanske i upravne jurisdikcije.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, uz prijedlog da za bh. potpisnika odredi ministra spoljnih poslova BiH.

 

NASTAVAK PROVOĐENJA PROGRAMA "PERSPEKTIVA"


Vijeće ministara je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o udruživanju sredstava iz budžeta Ministarstva odbrane BiH u višegodišnji projekat tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH – Program „Perspektiva“. Odluka je donesena kako bi se i u periodu od 2021. do 2025. godine obezbijedili uslovi za nastavak pomoći i podrške institucija BiH otpuštenim licima iz Oružanih snaga BiH u reintegraciji iz vojnog u civilni život i njihovo novo zapošljavanje.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o Programu ,,Perspektiva“ i odobrilo Ministarstvu odbrane BiH da realizuje ovaj višegodišnji projekat u periodu do 2016. - 2025. godine, a u okviru odobrenih sredstava u iznosu od 2.533.411 KM.

UREĐIVANJE PROCEDURA ZA PLAĆANJE NAKNADA ZA DOPING KONTROLU

Vijeće ministara je donijelo Odluku o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za obavljanje poslova Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, kojom se uređuju procedure podnošenja zahtjeva, vrsta naknada za doping kontrolu, visina naknade, način uplate, kao i drugi elementi.

Agencija za antidoping kontrolu nadležna je i odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa VADA i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza, koji organizuju takmičenja i sportske manifestacije u BiH, a na kojima od Agencije, u skladu sa Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, traže usluge doping kontrole uz plaćanje naknade.


UREĐIVANJE OBAVLJANJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA BiH

Vijeće ministara je, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, donijelo Odluku o kancelarijskom poslovanju u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Cilj je da se kancelarijsko poslovanje u Zavodu propiše na način koji obezbjeđuje blagovremeno i neometano obavljanje specifičnih poslova iz njegove nadležnosti.

 

USPOSTAVLJEN SISTEM VIDEO NADZORA NA GP

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o preduzetim mjerama s ciljem uspostavljanja sistema videonadzora na graničnim prelazima, koja će biti dostavljena Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U informaciji se navodi da je uspostavljen integrisani sistem videondzora Granične policije BiH koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije. Ovaj sistem važan je za daljni rad Granične policije BiH i za smanjivanje mogućnosti koruptivnog djelovanja.


ODOBRENO 150 HILJADA KM IZ TEKUĆE REZERVE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - VI 2020. godine.
Prema Informaciji, od planiranih 1.714.000 KM sredstava tekuće rezerve u prvom polugodištu ove godine je odobreno 150.000 KM.

Tako je 50.000 KM odobreno Ministarstvu vanjskih poslova za evakuaciju državljana BiH iz Republike Italije, kojim je bilo neophodno organizovati povratak u BiH radi zaštite njihovog zdravlja zbog pandemije Kovida - 19, a 100.000 KM Ministarstvu sigurnosti zbog pružanja pomoći Republici Turskoj u saniranju posljedica zemljotresa koji se desio u januaru 2020. godine.

 

NISU UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI PRILIKOM KONTROLE EVIDENCIJSKIH MARKICA BRAŠNA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o nadgledanju primjene Pravilnika o posebnim uslovima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište za period od 1. 1. do 31. 12. 2019. godine.

Prema izvještajima nadležnih organa u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu BiH i Federaciji Bosne i Hercegovine, nisu utvrđene nepravilnosti prilikom kontrole evidencijskih markica brašna, te su odredbe Pravilnika u cijelosti ispoštovane.

 

KREDIT EIB-a KOMERCIJALNIM BANAKAMA U BiH ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Vijeće ministara BiH potvrdilo je da je dodjeljivanje kredita Evropske investicione banke Unikredit bank d.d. Mostar, Unikredit bank a.d. Banja Luka i Prokredit bank d.d. Sarajevo u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.

Evropska investiciona banka dodjeljuje kredit za subjekte Unikredit bank d.d. Mostar, Unikredit bank a.d. Banja Luka i Prokredit bank d.d. Sarajevo u iznosu do 65 miliona evra za finansiranje likvidnosti i kvalifikovanih ulaganja koja promovišu mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije pogođena krizom Kovid - 19. Za Unikredit bank d.d. Mostar i Unikredit bank a.d. Banja Luka predviđena su kreditna sredstva u iznosu do 25 miliona evra za svaku banku, a za Prokredit bank d.d. Sarajevo iznos do 15 miliona evra.

Komercijalne banke, kao zajmoprimci, u potpunosti snose rizike otplate kredita i finansiranja u ciljnom sektoru i osiguravaju kreditoru sva potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.

REALIZOVANO 88 POSTO ZAKLJUČAKA

Vijeće ministara BiH realizovalo je 397 zaključaka od ukupno donesenih 452 u periodu od 1. 1. do 30. 6. 2020. godine, a 55 zaključaka nije realizovano.

Zadužena su ministarstva i druge institucije da u cijelosti realizuju zaključke Vijeće ministara BiH, i u najkraćem roku obavijeste Generalni sekretarijat Vijeća ministara, a da za zaključke, čija realizacija zahtijeva duži vremenski period ili saradnju sa drugim institucijama, ubrzaju aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Zaključeno je da i ubuduće realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH treba biti prioritet ministarstava i drugih institucija, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo