21°C
Mostar 26°C
Tuzla 21°C
Banja Luka 22°C
Bihać 22°C
Powered by Dark Sky

01.07.2020 / 10:37 BiH - Ministarstvo spoljne trgovine BiH

Potpisan Memorandum o saradnji na održavanju Sistema za upozoravanja na poplave u slivu Save

Potpisan Memorandum o saradnji na održavanju Sistema za upozoravanja na poplave u slivu Save
Foto: Vijesti.ba

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac potpisao je Memorandum o razumijevanju i saradnji na redovnom funkcionisanju i održavanju Sistema za prognoziranje i upozoravanja na pojavu poplava u slivu rijeke Save.

Osim BiH, potpisnici Memoranduma su: Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Republika Srbija, Crna Gora i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.

Zajedničkim aktivnostima u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, a u skladu sa odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o zaštiti od poplava, razvijen je zajednički sistem za prognozu poplava u slivu rijeke Save. Sistem je u operativnoj upotrebi od oktobra 2018. godine, a njegov razvoj je finansiran iz sredstava Investicionog okvira za Zapadni Balkan i uz podršku Svjetske banke. Zajednički sistem za prognoziranje poplava u slivu rijeke Save predstavlja unikatno rješenje na međunarodnom nivou i obezbjeđuje dodatnu vrijednost institucijama svih pet zemalja kao nadogradnja aktivnostima koje se provode po zemljama.

Razvoju sistema za prognoziranje poplava prethodio je niz aktivnosti koje obuhvataju zaključivanje Protokola o zaštiti od poplava, usaglašavanje i donošenje Politike za razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save, te razvoj platforme za razmjenu podataka, tzv. SavaHIS. Naknadno je uz pomoć Inženjerskog korpusa Vojske SAD-a razvijen hidrološki i hidraulički model sliva rijeke Save i obezbijeđena je informatička oprema za institucije u zemljama koja čini okosnicu ovog sistema.   

Direktni korisnici sistema su institucije nadležne za upravljanje rizikom od poplava, a u BiH to su: Agencija za vodno područje rijeke Save, Javna ustanova Vode Srpske, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske i Federalni hidrometeorološki zavod.

Memorandumom o razumijevanju se precizira uloga, obaveze, način i dinamika saradnje između zemalja i institucija u slivu rijeke Save kako bi se obezbijedilo redovno funkcionisanje i održavanje sistema za prognozu poplava.

Predsjedništvo BiH je na svojoj 12. redovnoj sjednici, održanoj 13. maja 2020. godine, donijelo Odluku o davanju ovlaštenja za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo