14°C
Mostar 21°C
Tuzla 16°C
Banja Luka 14°C
Bihać 13°C
Powered by Dark Sky

10.02.2020 / 18:26 Politika - Dževad Mahmutović

Nastavit ćemo da štitimo državnu imovinu u RS

Nastavit ćemo da štitimo državnu imovinu u RS
Dževad Mahmutović / Vijesti.ba
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, na zahtjev sedam delegata Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, donio odluku  kojom je proglasio neustavnim član 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu entiteta RS.

Na istoj sjednici Ustavni sud je proglasio neustavnim i odredbe iz članova 3. i 4. Zakona o unutarnjoj plovidbi RS.

Jedan od autora i podnosilaca te apelacije Dževad Mahmutović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i donedavno delegat Kluba Bosnjaka u Vijeću naroda RS, za Fenu je rekao da je očekivao takvu odluku, s obzirom da je državna imovina u isključivoj nadležnosti države.

- Narodna skupština RS pokušala je zakonom da prisvoji poljoprivredno zemljište kao javno dobro i državnu imovinu. Nas sedam delegata u Klubu Bošnjaka Vijeća naroda RS, kao ovlašteni predlagači, odmah smo uputili zahtjev i Ustavni sud je, na svojoj posljednjoj sjednici, ustvrdio da ovaj zakon nije u skladu sa nizom odredaba Ustava BiH - kazao je Mahmutović.

Zakonom o unutarnjoj plovidbi RS, dodaje Mahmutović, rijeke, kanali, jezera i ostali vodeni prostori su također  proglašeni „unutrašnjim vodama Republike Srpske“, te su proglašeni općim dobrom u svojini i posjedu entiteta RS.

- Iako je javnost prepoznala značaj zaštite poljoprivrednog zemljišta, i druga odluka, kojom je osporen Zakon o unutarnjoj plovidbi je jednako važna. Njime je entitet RS faktički pokušao preuzeti kontrolu nad rijekama poput Save i Drine i njihovim plovnim potencijalima. Jako je važno da smo to uspjeli spriječiti - dodaje Mahmutović.

U datom obrazloženju, podnosioci zahtjeva su se pozvali na raniju odluku Ustavnog suda o državnoj imovini, kao i na Sporazum o sukcesiji.

- Sporazumom o sukcesiji je nedvobeno utvrđeno da je država BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom bivše SFRJ, koja se raspadom SFRJ nalazila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je u svojoj ranijoj odluci U-1/11 utvrdio da identitet i kontinuitet između Republike BiH i SFRJ sa današnjom BiH jasno ukazuje da jedino država može raspolagati državnom imovinom - istakao je Mahmutović.

Podsjetio je da je još 2010. godine entitet RS pokušao uzurpirati državnu imovinu, kada je NSRS donijela Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja.

- Rahmetli predsjednik Sulejman Tihić je tada uputio zahtjev, na temelju kojeg je Ustavni sud ukinuo u cijelosti taj zakon. Tada je entitet RS pokušao svu državnu imovinu jednim aktom da prisvoji. Kasnije su promijenili strategiju i sada pokušavaju nizom pojedinačnih  zakona da prisvoje imovinu u različitim oblastima. U ovim konkretnim slučajevima riječ je o poljoprivrednom zemljištu i vodnim resursima. Ali sigurno da ovo nije kraj. Mi pomno pratimo propise u NSRS i reagirat ćemo i na druge zakone koji budu protivni Ustavu. U pripremi su novi zahtjevi  i uskoro će biti osporeni dijelovi Zakona o stvarnim pravima i Zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama koji su usvojeni u NSRS.  Ovi naši zahtjevi su u direktnoj vezi sa Tihićevim zahtjevom, i ukazuje na kontinuitet naše pravne borbe za državne interese - rekao je  Mahmutović.

Pojasnio je da je, upravo po Tihićevoj apelaciji, Ustavni sud precizirao pojam državna imovina, kazavši da ona može obuhvatati pokretne i nepokretne stvari koje su u rukama javne vlasti i koje joj služe radi vršenja vlasti, ali i javno dobro (morska voda, morsko dno, riječna voda i riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogatstva, javnu saobraćajnu mrežu, infrastrukturu itd”.

- Pozivam vlasti entiteta RS da prestanu s ovakvom praksom, ona nije u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, Ustavom BiH, ali i ne doprinosi stvaranju pozitivne klime koja nam je potrebna na putu prosperiteta i boljitka svih naroda i građana u našoj zemlji. Ovakvi pokušaji očito ne mogu proći. Ova pitanja se moraju rješavati u Parlamentarnoj skupštini BiH i tamo ih trebamo tražiti - kazao je Mahmutović.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo