Doprinose li izjave i potezi zvaničnika Republike Hrvatske putu BiH ka EU?
57.98%
Doprinose i olakšavaju
41.82%
Ne doprinose i otežavaju
0.2%
Nemam stav
Nazad