Agencija za statistiku BiH
Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu su u prosjeku niže za 0,3 posto u odnosu na mart.
Prikaži više