Sarajevo
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) sudac Carmel Agius otvorio je večeras u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu izložbu "Spomenici na nišanu - Zatiranje historije i sjećanja", koja se bavi slučajevima razaranja kulturno - historijskih spomenika...
Prikaži više