14°C
Mostar 20°C
Tuzla 15°C
Banja Luka 16°C
Bihać 17°C
Powered by Dark Sky

10.10.2019 / 14:42 Ekonomija - Sarajevo

Drugi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja FBiH

Drugi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja FBiH

 Drugi sastanak Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja Federacije BiH održan je danas u Sarajevu.

Ivana Mišković, predsjedavajuća rada Koordinacionog odbora za izradu Strategije razvoja  i savjetnica predsjednika Vlade Kantona 10, predstavila je proces izrade strateškog dokumenta koji predstavlja integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije.

Koordinacioni odbor okuplja predstavnike svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, njegovo formiranje operacionalizira vertikalnu i horizontalnu koordinaciju procesa izrade Strategije i predstavlja najviše savjetodavno i radno tijelo Vlade Federacije BiH u procesu izrade i usaglašavanja strateškog dokumenta.

Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja Federacije BiH čine predstavnici Ureda premijera Federacije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Ekonomskog savjeta Vlade Federacije, federalnih ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije, kantona, Saveza općina i gradova Federacije BiH, Gender centra Federacije BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Udruženja poslodavaca.

Zamjenik predsjedavajuće  Koordinacionog odbora  i pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Nijaz Avdukić predstavio je nove vremenske rokove za izradu strateškog dokumenta, izazvane zahtjevnim administrativnim procedurama. 

Konsultant za metodologiju izrade strateškog dokumenta Nedim Čelebić u nastavku rada predstavio je tok realizacije 12 radionica na kojima su, uz pomoć domaćih eksperata i učešće ključnih aktera društveno – ekonomskog života Federacije, razmatrani osnovni problemi, izazovi i potencijali u pojedinim socio-ekonomskim oblastima, te predložena razvojna rješenja koja će postati dijelom Strategije razvoja.

Sastanak je organizovao Federalni zavod za programiranje razvoja, kao koordinator procesa planiranja održivog ekonomsko-socijalnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Realizaciju sastanka podržao je zajednički projekt UNDP-a i Vlade Švicarske - "Projekt podrške integralnom razvoju u BiH" i" Projekt jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini" koji implementira njemački program međunarodne saradnje - GIZ.(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo