12°C
Mostar 14°C
Tuzla 15°C
Banja Luka 12°C
Bihać 11°C
Powered by Dark Sky

27.09.2019 / 12:36 Politika - Dokument za period 2019-2039

PDP usvaja deklaraciju: RS ima jasno mjesto u BiH

PDP usvaja deklaraciju: RS ima jasno mjesto u BiH
Foto: Vijesti.ba
U Banjaluici će sutra biti održan Sabor PDP-a, kojom prilikom će stranka obilježiti 20 godina postojanja, ali i usvojiti političku deklaraciju za period 2019-2039.

Kroz devet tačaka ovog dokumenta, PDP predstavlja svoji politički kurs u narednih dvadeset godine, te iznosi viđenje budućnosti RS i BiH, promovišući otvorenu, pravednu, tolerantnu, bogatu i emancipovanu RS i trajno opredjeljenje za mir, dijalog i toleranciju na prostoru RS, BiH i cijelog Balkana.  

Pozivajući se na kontinuitet političkog i programskog djelovanja, sa posebnim naglaskom na rješenja i programske smjernice stranačkog programsko-političkog dokumenta "Program obnove Republike Srpske", iz PDP između ostalog ističu da su duboko svjesni činjenice da u ovom trenutku RS nema ozbiljnu stratešku politiku čije ispunjavanje treba biti predmet aktivnog djelovanja njene političke elite i institucija u narednih dvadeset godina.

Politička deklaracija PDP-a za period 2019‒2039 objavljena je uoči stranačkog Sabora. U nastavku donosimo tekst ovog dokumenta:

1. Republika Srpska predstavlja konstitutivni dio Bosne i Hercegovine. Shodno svom Ustavu, Bosna i Hercegovina predstavlja specifičnu, sui generis tvorevinu koja prema svojim ustavnim karakteristikama predstavlja decentralizovanu zajednicu. Republika Srpska je jedan od dva sastavna entiteta u BiH, odnosno Republika Srpska i Federacija BiH grade Bosnu i Hercegovinu kao zajednicu koja svojim ustavom ima limitirane nadležnosti i koja nema mogućnost bilo kakvog ustavno-pravnog niti političkog diktata prema entitetima koji imaju Ustavom jasno određene nadležnosti.

2. Partija demokratskog progresa, shodno gore navedenoj osnovnoj ustavno-pravnoj i političkoj premisi na kojoj je zasnovana BiH, kao osnovne političke faktore u njoj prepoznaje Republiku Srpsku, Federaciju BiH, konstitutivne narode Srbe, Bošnjake i Hrvate, kao i građane ova dva entiteta. Shodno najvišim demokratskim standardima i civilizacijskim načelima, smatramo da od konstitutivnih naroda i građana Republike Srpske i Federacije BiH proističe cjelokupan suverenitet ovih entiteta. Za PDP, čovjek je mjera svih stvari, od slobodnog čovjeka sve polazi i ka njemu sve treba da teži. Republika Srpska je zajednica slobodnih ljudi koju povezuju vrijednosti slobode, tržišne privrede, pravde, solidarnosti i empatije.

3. Imajući u vidu državotvorni ustavni kapacitet Republike Srpske, smatramo da osnovni zadatak političke elite i institucija Republike Srpske u narednih dvadeset godina mora biti što potpunija nacionalna, institucionalna i ekonomska emancipacija Republike Srpske, u skladu sa ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To, praktično, znači da Republika Srpska mora u najvećoj mogućoj mjeri da afirmiše sve svoje državne kapacitete na način kako je predviđeno ustavima Republike Srpske i BiH. Naš stav jeste da je Bosna i Hercegovina izvedena zajednica, te da je stoga iracionalno nasilno graditi njene nove državne kapacitete. Umjesto toga, neophodno je snažiti institucionalne kapacitete Republike Srpske i Federacije BiH, dok Bosnu i Hercegovinu treba posmatrati kao politički i ekonomski integracioni okvir. U tom smislu, kao što je Evropska unija važna pretpostavka razvoja evropskih zemalja u uslovima globalnih integracionih procesa i konkurencije, tako i BiH treba da bude kvalitetan okvir za razvoj Republike Srpske i Federacije BiH.

4. Shodno navedenom, ne smatramo da Bosnu i Hercegovinu treba uništiti i obesmisliti. No, istovremeno, mi smatramo da BiH ne treba graditi kao državu sa snažnim centralnim nadležnostima. Naša politika jeste da BiH ima smisao isključivo ako predstavlja okvirnu integracionu zajednicu i to onu koja služi interesima Republike Srpske i Federacije BiH, odnosno njihovih građana. Dodatno, takva BiH jedino ima smisla ako se i sama integriše u šire regionalne i evropske strukture. Dakle, ona mora dalje nastaviti da se integriše za ostalim zemljama regije, a za nas je primarna politička i ekonomska integracija sa Srbijom. PDP nastavlja, prema tome, da insistira na ideji stvaranja političke, ekonomske, carinske i tehnološke unije među zemljama regije zapadnog Balkana, na isti način na koji je koncipirana i sama Evropska unija. To je logična posljedica proklamovanih politika svih zemalja regije da postanu članice EU, jer u ovom trenutku nije realno očekivati da će u narednih pet do deset godina biti proširenja Evropske unije, pa je neophodno među zemljama kandidatima izgraditi takav ekonomski, integrativni i, u osnovi, politički kapacitet kako bi ovaj prostor dobio snažnije razvojne pretpostavke.

5. Republika Srpska, dakle, treba da ima aktivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. PDP zastupa politički proaktivan stav da je BiH, u samoj osnovi, prostor koji politički treba popuniti. Ako se Republika Srpska i srpski politički faktor dobrovoljno, a pritom sasvim nepotrebno, sam skloni od BiH, onda će drugi faktori da je modeliraju prema svojim nacionalnim i državnim politikama, a što može imati izuzetno negativne posljedice po naše strateške interese. Prema tome, Republika Srpska treba da insistira na BiH koja ima limitirane nadležnosti, i to u oblasti spoljne politike, ekonomskih odnosa i odbrane. U takvoj političkoj zajednici predstavnici Republike Srpske treba da učine sve što je u njihovoj moći da Republika Srpska politički, ekonomski i tehnološki vodi Bosnu i Hercegovinu, a BiH pod liderstvom Republike Srpske je sekularna zajednica u kojoj se političke odluke ne mogu donijeti bez potvrde Republike Srpske, u kojoj postoji puna sloboda protoka ljudi, robe, usluga, kapitala i tehnologija i u kojoj njene različite narode i ljude povezuju interes, uređen sistem, materijalni prosperitet i izvjesna i solidna budućnost. Riječju, PDP insistira na visokodecentralizovanoj, ali stabilnoj BiH čiji je lider snažna i prosperitetna Republika Srpska. Nasuprot tome je rivalski politički koncept koji insistirajući na uništenju BiH praktično demografski, ekonomski i politički uništava i Republiku Srpsku. Ovo je fundamentalna politička razlika između PDP-a i naših političkih konkurenata u Republici Srpskoj.

6. U narednih dvadeset godina, pored političkog i ekonomskog liderstva koje Republika Srpska treba da ostvari u Bosni i Hercegovini, Srpska i Banja Luka kao njen politički, administrativni, naučno-obrazovni, kulturni i privredni centar, moraju postati integrativno srce regije zapadnog Balkana. PDP projektuje Banju Luku kao stratešku poveznicu Beograda, Sarajeva, Zagreba i Podgorice. Koristeći nacionalne veze sa Srbijom, geografske veze sa Hrvatskom i Crnom Gorom, te politički kapacitet u samoj BiH, Republika Srpska će mudrom strateškom politikom postati faktor povezivanja i stabilnosti u regiji. Upravo su mir i stabilnost naš najvažniji nacionalni i državni interes, jer je samo tako moguće zadržati ljude u Republici Srpskoj, ostvariti ekonomski napredak, izvršiti tehnološku transformaciju Republike Srpske i generisati sveukupan snažan rast životnog standarda. Naše trajno političko opredjeljenje jeste da modernizujemo Republiku Srpsku, da u nju dovedemo najsposobnije i najinovativnije privrednike, naučnike i umjetnike iz cijele regije, da im ovdje damo okvir i slobodu da u potpunosti realizuju svoje stručne, profesionalne i ljudske kapacitete. To ćemo uraditi jer je to jedini način da okupimo kvalitet, da budemo bolji od drugih, a na osnovu toga ćemo dobiti politički uticajnu Republiku Srpsku, sa platama i životnim standardom boljim nego u ostatku regije. To je jedini način da naše trenutne demografske, ekonomske i političke limite nadomjestimo, odnosno ovo je metodologija na osnovu koje ćemo iz pasivne preći u izuzetno proaktivnu političku poziciju.

7. Opredjeljujući se za Republiku Srpsku zasnovanu na društvu znanja, elektronskoj upravi i digitalnom obrazovanju i tehnologijama, a kao što smo odredili našim Programom obnove, te u skladu sa strateškim politikama određenim u ovom dokumentu, PDP jasno ističe poruku da Republika Srpska geografski pripada Evropi, da na nju dominantno utiču politički i ekonomski procesi koji se odvijaju u Evropi, i da, shodno tome, njeno temeljno političko opredjeljenje treba i mora da bude usmjereno ka afirmaciji najboljih vrijednosti evropske i zapadne civilizacije. Istovremeno, želimo da razvijamo znatno više nego do sada dobre veze sa zdravim političkim i privrednim faktorima u drugim dijelovima svijeta. Takođe, želimo da emotivne veze sa Rusijom osnažimo i ekonomskom saradnjom imajući u vidu i činjenicu da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma. Pored toga, čvrsto smo opredijeljeni za okretanje novog lista sa SAD sa kojima želimo reafirmaciju dobrih odnosa, jer je to u najboljem interesu našeg naroda danas i u budućnosti.

Isto tako, imajući u vidu tragičnu prošlost ovih prostora i svih naroda koji ovdje žive, smatramo da su mir i stabilnost najvažnije opredjeljenje odgovornih političkih faktora. U tom smislu, cijenimo da su bezbjednosne integracije mogući način da se obezbijedi trajan mir na ovim prostorima, Pax Balcanica, što je osnovni preduslov ekonomskog prosperiteta i boljeg života ljudi. Da bi te integracije bile ostvarive, neophodno je da u njima učestvuju sve zemlje regije i to je osnovna pretpostavka saradnje i tolerancije na ovom prostoru.

Naše opredjeljenje ka Evropi nije plod naših iluzija o tome da nas te zemlje vole, jer smo svjesni da u današnjem svijetu ne postoje ljubav i emocije, nego samo interesi. Naše opredjeljenje ka Evropi i za Evropu plod je prethodno opisanih činjenica, ali i čvrstog stava i uvjerenja da Republika Srpska mora biti za stolom na kojem se donose odluke, a ne na stolu. To je jedina odgovorna pozicija prema našoj zemlji i prema našim ljudima. Republika Srpska mora prestati s ponašanjem po kojem njena politička elita stavi ruke na oči i pretvara se kao da realnost ne postoji. Realnost jeste da od samog njenog nastanka, preko Dejtonskog sporazuma pa do današnjeg dana, na Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju i regiju u cjelini, dominantno politički, ekonomski i tehnološki utiču najvažnije zemlje Zapada. Ako se ponašamo kao da to nije tako, ako to ne želimo da vidimo, ako to potcjenjujemo i omalovažavamo, onda mi nismo nikakve patriote, nego najveći nacionalni neprijatelji i izdajnici koji će zbog svoga straha i političke insuficijencije žrtvovati vitalne nacionalne interese. PDP nije partija kukavica, neznalica, populista i demagoga, PDP je ozbiljna državotvorna, narodna i patriotska, sistemska partija Republike Srpske. Kao takva, njena je osnovna obaveza da uradi najbolji mogući posao za Republiku Srpsku. Po ovom jasnom stavu, po ovom liderstvu i hrabrosti, ogleda se druga najvažnija razlika između PDP-a i naših političkih konkurenata.

8. Dosljedno dosadašnjim političkim opredjeljenjima navedenim u ovom dokumentu, Republika Srpska mora da zauzme bazičan politički stav da pitanje svih eventualnih integrativnih procesa Republike Srpske i BiH zavisi ne od našeg emotivnog odnosa prema tim strukturama, nego od naših nacionalnih i državnih interesa. Shodno tome, odnos Republike Srpske prema svim integracijama zavisiće isključivo od toga šta Republika Srpska dobija od njih. Ako se u bilo kojem integrativnom procesu učvršćuje politička i ekonomska pozicija Republike Srpske, ako taj proces doprinosi nacionalnoj i državnoj emancipaciji Republike Srpske, ako koincidira sa našim strateškim politikama i interesima i doprinosi stabilnosti i bezbjednosti, onda će Republika Srpska učestvovati u tom procesu. Ako to nije slučaj, onda mi u tome nećemo učestvovati. Ovo je osnovni politički stav PDP-a koji smatramo da treba da bude elementarna politička pozicija Republike Srpske u budućnosti i taj svoj stav treba i moramo veoma jasno da saopštimo svima.

9. Polazeći od činjenice da PDP u svom političkom djelovanju polazi od slobodnog čovjeka koji svojim idejama, radom i kreativnošću tvori i mijenja zajednicu, te poštujući sve narode koji žive u Republici Srpskoj i čije nacionalne i kulturne identitete želimo da afirmišemo u najvećoj mogućoj mjeri, mi smo svjesni činjenice da najveći broj građana Republike Srpske pripada srpskom narodu. S tim u vezi, posebnu pažnju ćemo posvetiti zaštiti srpskog identiteta i tradicije. Svoj identitet ne doživljavamo kao kategoriju zatočenu u vremenu, naprotiv. Svetosavlje, kao osnovnu odrednicu našeg duhovnog bića, upravo i odlikuje neprestana obnova u kojoj se naš hrišćanski karakter neprestano iznova i iznova regeneriše u novom vremenu i potvrđuje u susretu sa novim izazovima. Na taj dubinski duhovni dinamizam srpskog naroda smo i te kako ponosni, smatramo ga našim unikatnim nacionalnim obilježjem i vrlinom kojima zaslužujemo svoje originalno mjesto u bogatoj svjetskoj riznici različitih kultura i identiteta. Zbog toga ćemo uložiti sav svoj politički kapacitet kako bismo na afirmativan način promovisali svoju tradiciju, zaštitili srpski jezik i ćiriličko pismo, uporedo sa svim onim projektima i planovima kojima želimo da osnažimo svoju ekonomiju, inoviramo tehnologiju i izgradimo modernu infrastrukturu, jer smo duboko svjesni činjenice da svi ti poslovi, iako različiti, ipak ishode u jednom, a to je sveukupni prosperitet Republike Srpske i njenih građana, što predstavlja ultimativni politički zadatak PDP-a.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo