7°C
Mostar 12°C
Tuzla 9°C
Banja Luka 10°C
Bihać 10°C
Powered by Dark Sky

14.09.2019 / 12:59 Politika - Zvizdić na Kongresu SDA

Nastavit ćemo strateško partnerstvo sa EU i NATO-om

Nastavit ćemo strateško partnerstvo sa EU i NATO-om
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH i potpredsjednik SDA Denis Zvizdić na današnjem 7. Kongresu te stranke koji se održava u sarajevskoj Zetri predstavio je Rezoluciju o načelima i ciljevima vanjske politike, EU i NATO integracija.

Zvizdićev govor prenosimo u cjelosti:

Polazeći od činjenice da je Bosna i Hercegovina demokratska evropska država koja ima značajnu ulogu u očuvanju i jačanju stabilnosti, mira i prosperiteta na prostoru jugoistočne Evrope, kao i EU u cjelini; dosljedno poštujući načela pravde, međunarodnog prava, vladavine prava, jednakosti i ravnopravnosti, insistirajući na dosljednoj i cjelovitoj provedbi ranije utvrđenih ciljeva vanjske politike Bosne i i Hercegovine, kao i zakona i odluka koje su donesene, a u čijoj izradi je učestvovala; SDA će aktivno i konzistentno nastaviti sa aktivnostima koje će potvrditi i unaprijediti izgrađeni kredibilitet Bosne i Hercegovine kao pouzdanog saveznika u kreiranju stabilnog regionalnog i euroatlantskog poretka, uvažavajući načela pravde, vladavine prava, jednakosti i ravnopravnosti uz uvažavanje interesa svih država i naroda sa ovih prostora.

SDA čvrsto stoji na principima nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodnopravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, što predstavlja ključnu osnovu, temeljna načela i principe vanjske i euroatlantske politike.

Nastavit ćemo da dosljedno podržavamo principe pravičnosti bazirane na međunarodnom pravnom sistemu, nemiješanju u unutrašnje stvari drugih zemalja, nadmoći diplomacije, bilateralnih i multilateralnih odnosa u rješavanju globalnih problema i konflikata, te uzajamnom prijateljstvu i partnerstvu sa svim zemljama, posebno sa susjedima.

SDA će posebnu pažnju posvetiti sljedećim vanjskopolitičkim ciljevima Bosne i Hercegovine:

1. Ravnopravnost i međusobno uvažavanje kroz miroljubivu suradnju i puno uvažavanje odredbi i principa utvrđenih Poveljom i konvencijama Ujedinjenih nacija i konvencijama Vijeća Evrope, posebno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

2. Nastavak i unapređenje procesa integriranja Bosne i Hercegovine u NATO savez, na bazi do sada postignutih dogovora, usvojenih zakonskih rješenja i donesenih odluka od strane nadležnih državnih institucija, kao i preuzetih međunarodnih obaveza i do sada ostvarenog napretka. NATO integracijski proces, kao pretpostavka sigurnosti, ali i ekonomskog razvoja, te sveukupnog državnog i društvenog napretka, temeljit će se na do sada realiziranim reformama u sektorima sigurnosti i odbrane, iskustvima stečenim u okviru međunarodnih misija očuvanja mira, te mehanizmima saradnje sa NATO-om u okviru Akcionog plana za članstvo (MAP).

3. Nastavak intenzivnih aktivnosti koje vode ka integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sa posebnim akcentom na ispunjavanje Kopenhagenških i Madridskih kriterija, aktivnu implementaciju obaveza koje proističu nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) kao i Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji sa pripadajućim Analitičkim izvještajem, te kontinuirano provođenje socio-ekonomskih reformi, jačanje vladavine prava, reformu javne uprave, harmonizacija bosnanskohercegovačkog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU (acquis), u cilju stjecanja statusa zemlje kandidata, a onda i punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

4. Jačanje strateškog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom kao i povećanje nivoa saradnje sa zemljama u bližoj i široj regiji, posebno sa članicama PIC-a, uz aktivan doprinos očuvanju ukupne stabilnosti, ekonomskog prosperiteta uz učešće u globalnoj borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala.

5. Nastavak jačanja ekonomske pozicije BiH na globalnom nivou kao i kroz regionalne incijative, posebno u sektoru jačanja transportne, energetske i digitalne infrastruktute zemalja Zapadnog Balkana (Connectivity Agenda), kroz intenziviranje ekonomske diplomacije u cilju unapređenja imidža BiH i njenih resursnih potencijala, kao i kroz dalju saradnju sa evropskim i međunarodnim finansijskim institucijama, insistirajući na podršci razvojnim i socijalnim projektima i prioritetima BiH.

6. SDA će, u okviru svih državnih struktura BiH, nastaviti posvećivati posebnu pažnju održavanju aktivnih i konstruktivnih odnosa sa susjednim državama, uz nastojanje da se sva otvorena pitanja rješavaju kroz dijalog uz puno poštivanje odredbi međunarodnog prava i zaštitu interesa Bosne i Hercegovine, civiliziranim političkim i diplomatskim metodama i sredstvima, izbjegavaju tenzije i krize, te da se time stvara povoljna atmosfera za sve oblike saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Poseban fokus će biti stavljen na rješavanje graničnih, imovinskih i drugih otvorenih pitanja sa Republikom Hrvarskom i Republikom Srbijom.

7. Nastavak jačanja međudržavne suradnje u oblasti pravosuđa i sigurnosti, uz jačanje ekonomske, kulturne i obrazovne saradnje kao i aktivnosti na zaštiti prava manjina. Intenzivirati aktivnosti na svim poljima koja vode ka EU i NATO integracijama kako bi se kroz reginalnu saradnju doprinijelo stabilnosti i napretku Evrope u cjelini.

8. Unapređenje postojeće saradnje sa našim građanima u iseljeništvu, imajuću u vidu njihov doprinos općem napretku BiH, posebno izgradnja i zastupanje njihovih interesa i ciljeva u oblasti statusnih, pravnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih pitanja.

9. SDA će raditi na promjeni sadašnjeg statusa posmatrača u status punopravne članice EPP-a (European People's Party) s ciljem aktivnijeg uključivanja u rad Evropskog parlamenta sa fokusom na dalje integrisanje BiH u Evropsku uniju.


(Vijesti.ba)

Izdvajamo