19°C
Mostar 22°C
Tuzla 19°C
Banja Luka 20°C
Bihać 21°C
Powered by Dark Sky

27.05.2019 / 11:59 Politika - Obiman dnevni red

Zakazana sjednica Vijeća ministara koja je odgođena zbog nedolaska ministara HDZ-a

Zakazana sjednica Vijeća ministara koja je odgođena zbog nedolaska ministara HDZ-a
Foto: Vijesti.ba

Sjednica, čije je održavanje odgođeno zbog nepostojanja kvoruma za rad i odlučivanje na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazanoj za 21. 5. 2019. godine, bit će održana u srijedu, 29. 5. 2019. godine, u 12:00 sati, u zgradi institucija Bosne i Hercegovine, sala 1/II, najavljeno je iz VMBIH.

Podsjećamo, sjednica se odgađala tri puta na zahtjev, prije svega, ministara iz reda hrvatskog naroda, potvrdio je 21. maja ministar Mirko Šarović.

Nakon provedenih konsultacija sa zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.  Zapisnici 171. sjednice i vanrednih sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanih 15. 4. 2019., 25. 4. 2019., 8. 5. 2019. i 14. 5. 2019. godine

2. Nacrt zakona o zvaničnom vremenu u Bosni i Hercegovini  Predlagač: Institut za mjeriteljstvo BiH

3. Nacrt protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore   Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice  BiH

4. Nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006)  

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

5.  Nacrt memoranduma o saradnji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije  

Predlagač: Ured koordinatora za reformu javne uprave

6.  Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

7.  Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka

Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

8.  Prijedlog odluke o utvrđivanju forme i okvirnog sadržaja izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

9. Prijedlog odluke o usvajanju Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu sa Prijedlogom navedenog programa

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

10.  Prijedlog odluke o dopuni tarife administrativnih taksi

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

11.  Prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

12.  Prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

     Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

13. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2019. godine

Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

14. Prijedlog odluke o imenovanju Koordinacijskog tijela za koordinaciju i praćenje procesa svih priprema Bosne i Hercegovine za učešće na narednom samitu Berlinskog procesa Zapadnog Balkana koji će se održati u julu 2019. godine, u Poznanju (Poljska)

Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

15. Prijedlog odluke o imenovanju Upravnog odbora Finansijskog mehanizma za provođenje Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini (Upravni odbor FIGAP II Programa)

Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg

Predlagač: Agencija za javne nabavke

17. Prijedlog odluke o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta

Predlagač: Agencija za sigurnost hrane BiH

18. Prijedlog odluke o usvajanju Integriranog plana podrške za nuklearnu sigurnost (2019. – 2023.) sa Prijedlogom integriranog plana podrške za nuklearnu sigurnost

 Predlagač: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

19. Prijedlog odluke o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama

Predlagač: Služba za zajedničke poslove institucija BiH

20. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period                 I - XII 2018. godine  

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

21. Informacija o otkazivanju programa faze I, II i III sporazuma zaključenih između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke za 2011, 2012. i 2013. godinu

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

22.   Informacija u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 23. sjednice održane 15. 9. 2015. godine

Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

23.  Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu

- Realizacija zaključka Predsjedništva Bosne i Hercegovine broj: 01-50-1-1421-59/19 od 17. 4. 2019. godine i zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj: 05-07-1-1008-4/19 od 14. 5. 2019. godine

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

24.  Prijedlog migracionog profila Bosne i Hercegovine za 2018. godinu  Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

25. Informacija o aktivnostima koje se poduzimaju na projektu „Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo“

Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

26. Informacija o procesu Strategije pametne specijalizacije (S3 – Smart Specialisation Strategy)

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

27. Informacija u vezi s predstavkom - obraćanjem Odboru za ljudska prava UN-a u slučaju Akhmeda Altamirova

Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

28. Informacija o održanom Godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD-a 2019. godine u Sarajevu

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

29. Informacija o primjeni tarifnih kvota Carinske tarife za 2018. godinu, za period uvoza 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

30.  Informacija o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske unije i moguće implikacije u trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

31. Informacija o realizaciji Projekta smanjenja zagađenja životne sredine Jadranskog mora ASEPC (TF017727)

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

32.  Informacija o realizaciji Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu (GEF TF0A2317 i SCCF TF0A2320)                          

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

33.  Informacija o održanom trećem sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave, Banja Luka, 12. 2. 2019. godine

Predlagač: Direkcija za evropske integracije

34.       Informacija o korištenju TAIEX instrumenta pomoći Evropske unije u institucijama u Bosni i Hercegovini za period 1. 1. – 31. 12. 2018. godine Predlagač: Direkcija za evropske integracije

35.  Informacija o realizaciji Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2018. godinu  

Predlagač: Direkcija za evropske integracije

36.  Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Predlagač: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

37. Izvještaji o radu za 2018. godinu:

 

-   Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

- Izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini u periodu od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine

Predlagač: Nezavisni operator sistema u BiH

-  Izvještaj o radu Ministarstva civilnih poslova za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

-  Izvještaj o radu Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

- Izvještaj o radu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

-Izvještaj o radu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

- Izvještaj o radu Granične policije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu                  Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

- Izvještaj o radu Agencije za policijsku podršku za 2018. godinu                 

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

-  Izvještaj o radu Komisije za rješavanje žalbi u postupku sigurnosnog provjeravanja za 2018. godinu  

Predlagač: Komisija za rješavanje žalbi u postupku sigurnosnog provjeravanja

- Izvještaj o radu Komiteta za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i Izvještaj o realizaciji Politike upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

- Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine  za 2018. godinu

Predlagač: Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

-  Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave  za 2018. godinu                  Predlagač: Ured koordinatora za reformu javne uprave

- Izvještaj o radu Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Predlagač: Institut za nestale osobe BiH

- Izvještaj o radu Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu Predlagač: Upravni odbor Agencije za osiguranje u BiH

38.Prijedlozi programa rada za 2019. godinu:

- Prijedlog programa rada Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

- Prijedlog programa rada Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

39.  Izvještaj o implementaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama Bosne i Hercegovine 2017 – 2020                    

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

40. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2018. godinu                   Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

41. Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

42.  Izvještaj o provođenju Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog obavještenja o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

43. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru Vc za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

44.  Izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za             2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

45. Izvještaj o radu Zajedničkog odbora za naučnu i tehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2016 - 2018. godine

 Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

46. Izvještaj o namjenskom utrošku grant sredstava u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

47. Izvještaj o dodijeljenom tekućem grantu „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini“ za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

48. Izvještaj „Evaluacija procesa srednjoročnog planiranja i srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2016. – 2018.“ Predlagač: Direkcija za ekonomsko planiranje 

49. Zbirni izvještaj o ocjenjivanju državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2018. godine

Predlagač: Agencija za državnu službu BiH 

50.   Izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar-decembar 2018. godine

Predlagač: Ured koordinatora za reformu javne uprave

51.   Analiza trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za period 2014. – 2018. godine

Predlagač: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

52.  Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o korištenju telefona

 Predlagač: Ministarstvo finansija i trezora BiH

53. Prijedlog izmjene zaključka 134. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

54.  Prijedlog izmjene zaključka 153. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

55.   Prijedlozi odluka o sticanju državljanstva za sljedeće osobe:

- Anastasija Vojinović

- Gabriel Christopher Anthony

- Övgün Ahmet Ercan

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

56. Davanje saglasnosti za imenovanje pomoćnika vojnog atašea Savezne Republike Njemačke za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Sarajevu Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

57. Mišljenje, broj: 01-26-7-004-4/19 od 3. 4. 2019. godine, u vezi sa zaključkom 169. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Predlagač: Konkurencijsko vijeće BiH

58.  Zaključak 2. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine broj: 01-50-1-1421-60/19 od 17. 4. 2019. godine

59.  Prijedlozi odgovora na poslanička pitanja

-          prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Damira Arnauta, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

-          prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Edite Đapo, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

-          prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Damira Arnauta, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo civilnih poslova BiH

-          prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Damira Arnauta, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

-          prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Edite Đapo, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

-          prijedlog odgovora na poslaničko pitanje Saše Magazinovića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine – dva odgovora     

Predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH

60.  Tekuća pitanja

-          Odgovor na pismo komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hahna o stepenu realizacije reformskih mjera uvezivanja


(Vijesti.ba)

Izdvajamo