6°C
Mostar 11°C
Tuzla 7°C
Banja Luka 7°C
Bihać 7°C
Powered by Dark Sky

16.05.2019 / 17:35 BiH - Osma redovna sjednica

U Sarajevu sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

U Sarajevu sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH
Foto: FENA - Vijesti.ba

Na današnjoj Osmoj redovnoj sjednici Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH koja je održana u Sarajevu članovi Predsjedništva su detaljno upoznati o nizu aktivnosti koje je Savez poduzeo između dviju sjednica.

Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je inicijativa Općine Centar Sarajevo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koja je povrijeđena donošenjem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritorij kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić rekao je da, osim što je ta Uredba donesena suprotno odredbama Zakona o principima lokalne samouprave, ona je otišla i korak dalje uvođenjem sistema supervizije prilikom provođenja procedure javnog oglasa za prijem uposlenika od strane kantonalne vlasti čime se direktno, i to Uredbom, miješa u isključivu nadležnost jedinica lokalne samouprave.

Načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo je naglasio da su jedinicima lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo oduzete sve nadležnosti osim Zakona o građevinskom zemljištu, te je rekao kako općinama u KS veći problem predstavljaju uredbe, nego zakoni.

Članovi Predsjedništva zaključili su da u Kantonu Sarajevo bude pokrenuta aktivnost oko obustave primjene Uredbe, odnosno njenog stavljanja van snage i da se ispita ustavnost i usklađenost sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH svih zakonskih rješenja u KS.

Također, članovima Predsjedništva su predstavljene i aktivnosti Saveza oko izrade Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH, koja će poslužiti kao validan argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na način da se poveća udio općina i gradova u raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza, te prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit.

Navedeno je da osnovu za novu raspodjelu prihoda predstavlja činjenica da su se od 2006., kada je donesen trenutni procenat raspodjele prihoda od indirektnih poreza općinama i gradovima, prihodi općina i gradova od indirektnih poreza konstantno relativno umanjivani u odnosu na prihode viših razina vlasti temeljem otplate vanjskog duga FBiH, od kojeg jedinice lokalne samouprave često nisu dobivale sredstva i uživale koristi, dok su, istovremeno, rashodi općina i gradova rasli, jer su im sa viših nivoa vlasti prenošene nadležnosti bez prijenosa finansijskih sredstava za izvršavanje tih nadležnosti.

Dogovoreno je da će se potpisivanje Sporazuma o saradnji između Saveza općina i gradova FBiH s Predstavničkim domom Parlamenta FBiH provesti na Skupštini Saveza koja je planirana 26. juni 2019. u Neumu, te da će Savez kao pravni sljednik moći zastupati interese svojih članica u Parlamentu FBiH.

Na kraju je istaknuta potreba solidarisanja s jedinicama lokalne samouprave koje se susreću s poplavama koje su nedavno zadesile našu zemlju, saopćeno je.


(Vijesti.ba / FENA)

Izdvajamo