6°C
Mostar 9°C
Tuzla 12°C
Banja Luka 10°C
Bihać 11°C
Powered by Dark Sky

08.04.2019 / 20:00 BiH - 25. godišnjica

Sjećanje na heroje: U Mostaru obilježena godišnjica jedinice "Bosna 4"

Sinoć je u Mostaru obilježena 25. godišnjica osnivanja Odreda policije za specijalne namjene Bosna 4.

Odred policije Bosna 4 formiran je u najtežim trenucima za grad Mostar. Formiran je nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma što je značilo da su pripadnici ovog Odreda u to vrijeme iako su bili borbena jedinica trebali biti u jednu ruku i mirovna.

Učestvovali su u borbenim aktivnostima na linijama prema srbo-četničkom agresoru, a mirovna jedinica je bila na dotadašnjoj ratnoj liniji prema HVO-u.

Početak 1994. godine i potpisivanje Washingtonskog sporazuma, Mostarci su dočekali iscrpljeni dvogodišnjim ratovanjem protiv srpsko-crnogorskog agresora, ali i HVO-a i Hrvatske vojske i posebno teškim višemjesečnim uličnim borbama u samom središtu Grada Mostara.

U prve dvije godine rata, borci Armije Bosne i Hercegovine i pripadnici MUP-a BiH suočili su se sa svim vidovima ratovanja od forsiranja rijeke i borbi na platou Podveležja, borbe između dva agresora na uskom prostoru, deblokade sjevernog područja Grada iznutra i bez ičije pomoći do borbi za svaku kuću i svaki metar u Šantićevoj ulici i duž Bulevara. U nemogućim uslovima stalnog artiljerijskog dejstva po civilnim objektima, borci Armije BiH i MUP-a RBiH su, iako slabo opremljeni i malobrojni, uprkos velikim žrtvama uspjeli odbraniti Mostar i civilno stanovništvo ali i državu Bosnu i Hercegovinu na ovim prostorima.

U novonastalim okolnostima potpisivanja Washingtonskog sporazuma i demilitarizacije Mostara zbog dolaska Evropske administracije, iako je kraj rata bio još daleko, moralo se pristupiti demilitarizaciji i reorganizaciji jedinica, na način da se ne ugroze odbranjeni položaji i širem rejonu Mostara i spremno dočekaju izazovi koje su donosile nove okolnosti. U tom vremenskom periodu sistematski se jačaju jedinice MUP-a RBiH koji je morao preuzeti složene poslove očuvanja reda i mira u Mostaru u kojem su tenzije, podjele ali i oružani incidenti bili svakodnevica. Istovremeno MUP RBiH morao je biti spreman, u nedostatku jedinica Armije BiH u demilitarizovanoj zoni, podnijeti i teret eventualnog novog oružanog sukoba u samom Gradu.

Pregovore u Briselu oko dolaska EU administracije tada je vodila delegacija grada Mostara na čelu sa gradonačelnikom istočnog dijela grada Safetom Oručevićem. Pregovori su okončani uspješno i rezultirali prekidom rata u Mostaru, a kasnije i brojnim investicijama EU u najtežim danima za Mostar.

U okviru jačanja MUP-a RBiH Centra službi bezbjednosti Mostar, donesena je odluka o formiranju specijalne jedinice pod nazivom Bosna 4.

U sastav ove jedinice odabrani su najbolji i najiskusniji borci iz jedinica Armije BiH i CSB-a Mostar. Među njma je bilo i nosilaca najviših ratnih priznanja koji su svjesno prelaskom u ovu jedinicu odustali od svojih vojnih karijera i preuzeli nove zadatke.

Na čelo jedinice dolazi proslavljeni komandant 41. viteške i slavne brigade Armije BiH, Semir Drljević Lovac, a za gradonačelnika Mostara se imenuje Safet Oručević, tadašnji zamjenik komandanta 4. korpusa Armije RBiH. Upravo su ta imenovanja bila garancija i borcima da će se proces demilitarizacije voditi sa punom zaštitom naroda iz cijele Hercegovine koji je svoje utočište našao u tom dijelu grada Mostara.

Brojno stanje jedinice se mijenjalo a u jednom trenutku Bosna 4 je brojala više od 400 pripadnika. Pripadnici Bosne 4 su, pored policijskih dužnosti u Mostaru, učestvovali u mnogim značajnim vojnim operacijama.

Pripadnici Bosne 4 su učestvovali u pokušaju deblokade Sarajeva iznutra, u akciji Jesen 94 na prostoru šireg rejona Pločno. U obe ove akcije samo zahvaljujući odličnoj psihofizičkoj pripremljenosti i obučenosti pripadnika jedinice i iskusnom i mudrom rukovodjenju i komandovanju, jedinica nije pretrpila veće gubitke.

U trenucima potpunog rasula u sjevernoj zoni odgovornosti 4. korpusa Armije BiH, na poziv komadanta 4. korpusa, jedinica Bosna 4 je vratila izgubljene položaje u rejonu Rošci i stabilizovala odbrambene položaje. U ovoj akciji gine zamjenik komandanta jedinice Zijo Lerić.

Pored borbenih zadataka pripadnici "Bosne 4" u tom periodu obavljali su i najsloženije policijske poslove među kojima su obezbjeđenje lica i posjeta Mostaru visokog rizika kao što je posjeta predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.

Pripadnici "Bosne 4" radili su i mnoge druge poslove o kojima javnost ne zna mnogo a koji su čuvali miran san Mostarcima u ta vremena. Mnogi od pripadnika "Bosne 4" činili su i okosnicu Jedinice za podršku nakon ujedinjavanja MUP-a HNK.

Danas pripadnici "Bosne 4" čuvaju zajedništvo i familijarni duh i prisjećaju se najtežih dana u odbrani Mostara i Bosne i Hercegovine ponosni na sve što su u ratu učinili za svoj narod bez ijedne mrlje na svom ratnom putu.

(Vijesti.ba)

Izdvajamo