9°C
Mostar 13°C
Tuzla 9°C
Banja Luka 9°C
Bihać 9°C
Powered by Dark Sky

16.03.2019 / 20:01 Komentari - Piše: Zekerijah Smajić

Dolaze li bolji dani za novinare i autorska prava?

Dolaze li bolji dani za novinare i autorska prava?
Foto: Vijesti.ba

Evropski parlament (EP) bi najkasnije do kraja ovog mjeseca trebalo da usvoji obavezujući pravni akt (direktivu) o autorskim pravima koja bi trebala biti u skladu sa epohom digitalnih tehnologija i koja će koristiti svim autorima, kreativnoj industriji i medijima.

Tim povodom Internacionalna i Evropska federacija novinara (IFJ / EFJ) smatraju da su predloženom direktivom obuhvaćene mnoge najvažnije odredbe od koristi za autore, kreativnu industriju i medije, ali da su ostale i mnoge nejasnosti koje bi u budućnosti trebalo 'ispeglati'. Od predstavnika evropskih medija se traži da doprinesu provedbi nove EU direktive, a od Evropskog parlamenta da do kraja ovog mjeseca odobri „godinama pripremani, usaglašavani i poboljšavani prijedlog osavremenjene evropske regulative o digitalnim autorskim pravima“.

Finansijska korist i za kreatore internetskog sadržaja

Obje federacije profesionalnih novinara tvrde da bi nova direktiva EU morala biti ne samo u skladu s vremenom, već i sa stvarnim pravima autora. „Novinarima i izdavačkoj industriji bi se, uz sve ostale pogodnosti, morala konačno omogućiti primjena prava i na udio u ostvarenim prihodima globalnih platformi. Onih, dakle, prihoda koji su kao rezultat rada novinara i drugih autora generirani putem internetskih objava na globalnim platforama.“

Načelo o „prikladnoj i ravnomjernoj naknadi za autore“ detaljno je razrađeno u članovima 11. i 14. nove direktive. Detaljno se propisuju i sve druge obaveze globalnih platformi i izdavača koje se odnose na transparentost rada, rješavanje eventualnih sporova i mogućnost zastupanja autora u odbrani njihovog intelektualnog vlasništva. Novinarske organizacije, međutim, izražavaju zabrinutost zbog preovlađujućih stavova u nekoliko država članica EU po kojima bi,  novinari i drugi stvaraoci autorskih djela ipak mogli biti isključeni iz raspodjele ostvarenih prihoda.

Novinarska udruženja traže ukidanje manipulativnih praksi

„Nepravedni ugovori o otkupu dionica, paušalne naknade iz ostvarenih prihoda ili drugi manje vidljivi oblici zlouporabe prava novinara i drugih autora, samo su dio manjkavosti i manipulativnih praksi koje nisu potpuno otklonjene novom direktivom o autorskim pravima“, navodi se u nedavnom zajedničkom zahtjevu IFJ i EFJ upućenom Evropskoj komisiji kao predlagaču evropskih zakona. Obje federacije profesionalnih novinara se, kako je navedeno u zahtjevu, zalažu za „pošteno upravljanje ostvarenim prihodima kroz kolektivno pregovaranje i kolektivno upravljanje, kadgod je to moguće.“

U prošlonedjeljnom odgovoru dvjema novinarskim federacijama, Evropska komisija navodi da novinari neće imati koristi samo od novog prava kojeg će im morati garantirati globalne internet-platforme i izdavači, nego će satisfakciju od novih evropskih pravila imati i u pogledu „pravedne naknade prema kreatorima autorskih djela od strane globalnih internet-provajdera.“

„Prema novim pravilima EU, novinarima i drugim autorima će se osigurati odgovarajući udio i u prihodima koje ostvaruju izdavači i distributeri autorskih sadržaja", navodi se u odgovoru Evropske komisije.

Da bi se ublažio svaki eventualni negativni utjecaj budućih odredbi EU, federacije novinara pozivaju izdavače, vlasnike medija, njihove upravitelje i novinare da budu proaktivni u provedbu buduće nove direktive kako se „zarađeni novac od sadržaja koji su stvorili novinari i drugi autori, ne bi i dalje dijelio bez pravedne kompenzacije za kreatore internetskih sadržaja.“

„Naše novinarske organizacije su bile glasne i konstruktivne u pripremi nove direktive o digitalnim autorskim pravima. Mi pomažemo njeno uspješno usvajanje u Evropskom parlamentu kako bi i novinari konačno dobili pravedan i nedvosmislen udio po osnovu ostvarenih prihoda globalnih internet-provajdera”, napisao je predsjednik Internacionalne federacije novinara Philippe Leruth na web-platformi IFJ-a.

Predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Blicher Bjerregard na istom mjestu izražava „čvrsto uvjerenje“ da najnovija direktiva neće biti savršena, ali da će u sebi imati dovoljno 'alatki' za zaštitu autora i za stalno poboljšanje autorskih prava u digitalnoj ekonomiji „uključujući i pravo na pravedne novčane naknade iz dijela ostvarenih prihoda u kojima sudjeluju novinari".

Obaveznu prethodnu saglanost u vezi s novim pravilima o digitalnim autorskim pravima, predstavnici triju evropskih institucija - Vijeća, Komisije i Parlamenta postigli su 13. februara u uvjerenju da je „došlo vrijeme za pravednije nagrađivanje kreatora internet-sadržaja na kojima globalni 'tehnodivovi' i internetske platforme zarađuju ogromne svote novca.“

U ime država članica Evropske unije kompromisni tekst novih evropskih pravila potvrđuje Vijeće EU, a Evropski parlament bi ga, prema zahtjevima udruženja novinara širom Evrope, trebao usvoji do kraja ovog mjeseca ili najkasnije na aprilskom plenarnom zasjedanju. Cilj novinarskih udruženja je da nove regulative budu usvojene prije izbora za Evropski parlament u drugoj polovini maja.

Prijedlog direktive koji je Evropska komisija predstavila u septembru 2016. godine, pokrenuo je jedan od najžešćih lobističkih okršaja između kreativne industrije i medija s jedne, te globalnih 'tehnodivova' i pobornika 'interneta bez granica' s druge strane.

Najžešće su se bitke vodile oko onih paragrafa nove direktive po kojima bi globalne internet-platforme poput Googlea-a u budućnosti morale plaćati "porez na linkove" svim novinskim agencijama, novinama, časopisima, portalima, blogerima i td. putem kojih internet-platforme plasiraju svoje promotivne sadržaje zarađujući tako ogrone novce. Prijedlogom nove direktive se zahtijevalo i 'etičko filtriranje' individualnih sadržaje koje na globalne platforme postavljaju pojedinci, te provjera eventualnog kršenja autorskih prava. U konačnoj verziji Sporazuma, 'filtriranje' sadržaja nije podržano, dok je obaveznost provjere eventualnog kršenja autorskih prava dodatno pojačana.

U Evropskoj asocijaciji udruženja za zaštitu autorskih prava (GESAC) smatraju da bi usvajanje „savremenog evropskog zakona iz ove oblasti predstavljalo pobjedu za Evropu i za njenu neovisnost od nekolicine tehnoloških giganata koji basnoslono profitiraju na račun dosadašnjeg zastarjelog zakonodavstva Evropske unije.“

I izvjestitelj Evropskog parlamenta Axel Voss (EPP, Njemačka) smatra da sporazum o digitalnim autorskim pravima predstavlja „vrlo važan korak ka ispravljanju nepravde koja je omogućila nekolicini globalnih kompanija da ostvaruju ogromne profite, a da pri tome ne plaćaju hiljade kreativnih autora i novinara o čijem radu ovise“.


Piše: Zekerijah Smajić

(Vijesti.ba)

Izdvajamo