10°C
Mostar 14°C
Tuzla 12°C
Banja Luka 13°C
Bihać 14°C
Powered by Dark Sky

18.12.2018 / 11:50 Politika - Prijedlog Saše Magazinovića

Pogledajte prijedlog rezolucije o osudi uplitanja Hrvatske

Pogledajte prijedlog rezolucije o osudi uplitanja Hrvatske
Foto: Vijesti.ba
Poslanik SDP-a BiH u Parlamentu BiH Saša Magazinović predložiće Predstavničkom domu rezoluciju o osudi uplitanja Hrvatske u unutrašnja pitanja BiH.

Magazinović je za Vijesti.ba potvrdio da je tekst rezolucije finalizovan, te da će ovaj dokument danas biti pušten u parlamentarnu proceduru.
 
U ovom dokumentu, između ostalog, navodi se da "ukoliko Hrvatska insistira na implementaciji modela konstitutivnosti kao navodno jedinog modela osiguranja prava kolektiviteta i izbora legitimnih predstavnika, Predstavnički dom poziva Republiku Hrvatsku da razmotri uvođenje koncepta konstitutivnosti Srba i Bošnjaka kroz Ustav Republike Hrvatske, s obzirom da pripadnici ova dva naroda broje preko 215.000 stanovnika Republike Hrvatske, te da popratno u Saboru Republike Hrvatske omogući zaštitu njihovih kolektivnih prava kroz institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa“.

Tekst rezolucije donosimo u nastavku:


 
Prijedlog rezolucije o osudi uplitanja Republike Hrvatske u  unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine
 
Pozivajući se na Povelju Ujedinjenih naroda, Univerzalnu deklaraciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda s Protokolima, odredbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te njegov Aneks 1B (Sporazum o regionalnoj stabilizaciji) i Aneks 4 (Ustav Bosne i Hercegovine),
 
Poštujući principe i odredbe Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih naroda,
 
Osuđujući kontinuirane negativne tendencije i političke inicijative iz Republike Hrvatske, kojima se destabilizira Bosna i Hercegovina i podriva njen ustavnopravni poredak neposrednim miješanjem Republike Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, te se na najgrublji način manipulira historijskim činjenicama, s ciljem relativizacije stradanja i zločina koje su pretrpjeli građani Bosne i Hercegovine i susjednih država koji su bili žrtve totalitarnih, fašističkih i rasističkih ideologija, a
 
Na osnovu člana IV. 4. (e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 163. Poslovnika Predstavničkog doma ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15), Predstavnički dom Parlamentarne  skupštine  Bosne  i  Hercegovine  je  na    .  sjednici, održanoj,    2018.
godine, usvojio
 
 
REZOLUCIJU  O OSUDI UPLITANJA REPUBLIKE HRVATSKE U UNUTRAŠNJA PITANJA BOSNE I HERCEGOVINE
 
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva:
 
•    sve domaće i međunarodne institucije, a naročito Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, vlade država potpisnica Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Evropski parlament, Evropsku komisiju, Vijeće Evrope, kao i države članice Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, da se u svom djelovanju prisjete međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine i, u skladu sa svojim obavezama i nadležnostima, odmah obustave aktivnosti Republike Hrvatske koje predstavljaju kršenje Povelje Ujedinjenih naroda, Povelje o osnovnim pravima Evropske unije, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, odredbi
 
Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ujedinjenih naroda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih naroda, te nepoštivanje presuda Evropskog suda za ljudska prava;
 
•    sve domaće i međunarodne institucije, a naročito Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, vlade država potpisnica Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Evropski parlament, Evropsku komisiju, Vijeće Evrope, kao i države članice Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini da preduzmu sve nužne mjere, u skladu sa svojim ovlaštenjima, u svrhu podrške i dodatnog osnaženja institucija države Bosne i Hercegovine na svim nivoima, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, zaštite individualnih i kolektivnih prava i sloboda građana Bosne i Hercegovine, promoviranja saradnje među državama na principima uzajamne ravnopravnosti i međusobnog poštivanja;
 
•    odgovorne institucije, tijela, organe, političke subjekte i pojedince u Republici Hrvatskoj na obustavu i napuštanje svih oblika djelovanja koji predstavljaju uplitanje Republike Hrvatske u unutardržavna pitanja Bosne i Hercegovine, naročito pitanja njene unutrašnje administrativno-teritorijalne organizacije i izbornog zakonodavstva, čime Republika Hrvatska kontinuirano krši član 2. stav 1. Povelje Ujedinjenih naroda, odnosno princip suverene jednakosti svih članica Ujedinjenih naroda. Opravdavanje samovoljnog, jednostranog uplitanja Republike Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine odredbama Ustava Republike Hrvatske u suprotnosti je s međunarodnom pravnom tečevinom i odredbama Povelje Ujedinjenih naroda;
 
•    Republiku Hrvatsku da prestane s aktivnostima osporavanja prava građana Bosne i Hercegovine na ravnopravnu mogućnost biranja i kandidiranja za sve funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, nezavisno od njihove etničke, vjerske ili druge pripadnosti, što je princip čija je primjena Bosni i Hercegovini naložena presudama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Dervo Sejdić i Jakob Finci protiv Bosne i Hercegovine (br. 27996/06 i 34836/06), Azra Zornić protiv Bosne i Hercegovine (br. 3681/06), Ilijaz Pilav protiv Bosne i Hercegovine (br. 41939/07) i Samir Šlaku protiv Bosne i Hercegovine (br. 56666/12). U vezi s tim, Predstavnički dom poziva Republiku Hrvatsku da radi na razvijanju svijesti o činjenici da je „sistem glasanja koji uključuje odredbe koje se odnose na etničke ili nacionalne grupe neprihvatljiv i u suprotnosti sa osnivačkim principa Evropske unije“, što je službeni stav Evropskog parlamenta iznesen u pismu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u novembru 2016. godine;
 
•    Republiku Hrvatsku, kao supotpisnicu, da umjesto pozivanja na fiktivni „duh“ Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini poštuje i dosljedno primjenjuje njegove konkretne odredbe prema kojima su se sve strane, uključujući Republiku Hrvatsku, obavezale: „u potpunosti poštivati suverenu jednakost jedna druge, rješavati sporna pitanja mirnim sredstvima i suzdržavati se od bilo kakvih akcija, putem prijetnje ili upotrebe sile ili na bilo koji drugi način, protiv teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine“ te će, u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine: „prihvatiti napravljene aranžmane, u potpunosti poštivati usvojena opredjeljenja i činiti sve da se ona ostvare.“ Navedeno podrazumijeva poštivanje prethodnog stava, kako je u članu II/2 Ustava Bosne i Hercegovine određeno da se „prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima“;
 
•    Republiku Hrvatsku, kao supotpisnicu Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na poštivanje i dosljednu primjenu njegovog Aneksa 1B, odnosno na suzdržavanje od prekomjernog naoružavanja i svih drugih aktivnosti koje mogu dovesti do regionalne 'utrke u naoružanju', kojom se ugrožava uspostava međusobnog povjerenja i stabilizacija ukupnih odnosa u regiji;
 
•    Republiku Hrvatsku da, a imajući u vidu istupe zvaničnika Republike Hrvatske kojima se insistira na modelu konstitutivnosti kao jedinom koji osigurava prava kolektiviteta i izbor legitimnih predstavnika, razmotri uvođenje koncepta konstitutivnosti Srba i Bošnjaka kroz Ustav Republike Hrvatske, s obzirom na to da pripadnici ova dva naroda broje preko 215.000 stanovnika Republike Hrvatske, da popratno u Saboru Republike Hrvatske omogući zaštitu njihovih kolektivnih prava kroz institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa, kao i uvođenje višečlanog Predsjedništva umjesto institucije predsjednika Republike Hrvatske, u koje bi bili birani i legitimni predstavnici Srba i Bošnjaka Republike Hrvatske. Ovu preporuku smatramo utemeljenom u smislu zaštite egzistencijalnih prava ove populacije, imajući u vidu njenu ugroženost koja se ogleda u činjenici da su Srbi i Bošnjaci 1991. godine činili preko 13% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, a danas je taj procenat sveden na tek nešto više od 5 %.
 
Nadalje, ovom rezolucijom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:
 
•    podržava aktivnosti Predsjedništva Bosne i Hercegovine na zaštiti i povratu imovine iz Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, te zaključke donesene u tom smislu na 1. redovnoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine;
 
•    poziva Republiku Hrvatsku da hitno i u maniru dobrog susjeda pristupi rješavanju problema korištenja akumulacije Buškog jezera, te da, vodeći računa o razvoju međusobnog povjerenja, uvažavanja prava i sigurnosti građana, odustane od izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na granici s Bosnom i Hercegovinom, nepuna dva kilometra udaljenog od užeg centra općine Novi Grad;
 
•    osuđuje relativizaciju stradanja građana i naroda u 20. stoljeću u Republici Hrvatskoj, uključujući intenziviranu relativizaciju i osporavanje dokazanih ustaških zločina u logoru Jasenovac u II. svjetskom ratu, koja se odvija i putem javnog medijskog servisa Republike Hrvatske, kao i rasprostranjeno institucionalno i medijsko negiranje i osporavanje novovremenih zločina počinjenih u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, koji je kao takav prepoznao i osudio Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije u Hagu;
 
•    poziva Republiku Hrvatsku da, umjesto osporavanja pravosnažne presude Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije u Hagu, prihvati svoju odgovornost utvrđenu u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, te da izvrši naknadu štete preživjelim žrtvama udruženog zločinačkog poduhvata, čime će otvoriti put za razvijanje trajnih prijateljskih odnosa između dvije države, te aktivno doprinijeti i  održanju međunarodnog mira i sigurnosti, što je obaveza Republike Hrvatske u skladu s članom 1. Povelje Ujedinjenih naroda, te posebno poziva predsjednicu Republike  Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović da oduzme vojna priznanja osuđenicima za ratni zločin koja predstavljaju sramotu za Republiku Hrvatsku i teret za proces pomirenja.
 
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će Rezoluciju dostaviti Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i, u roku ne dužem od sedam dana od dana njenog donošenja, na pažnju i očitovanje Saboru Republike Hrvatske, predsjednici Republike Hrvatske, Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, Vijeću Evrope, visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Vijeću za provođenje mira i šefu Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
 

(Vijesti.ba)

Izdvajamo