12°C
Mostar 15°C
Tuzla 8°C
Banja Luka 8°C
Bihać 11°C
Powered by Dark Sky

05.07.2018 / 14:05 BiH - Januar - juni

Porezni obveznici FBiH uplatili 2.562.390.276 KM poreza

Porezni obveznici FBiH uplatili 2.562.390.276 KM poreza
Foto: Vijesti.ba
Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni 2018. godine uplatili 2.562.390.276 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 156.074.689 KM više u odnosu na januar – juni 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,49%.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – juni  2018. godine, u odnosu na januar – juni 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:
 
tabela
 
U periodu januar – juni 2018. godine, u odnosu na januar – juni 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 52.121.756 KM, ili iskazano u procentu za 6,18%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:
 
- poreza na dobit u iznosu od 225.894.603 KM, što je više za 11,40 % ili 23.120.142 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 8,12 % ili za 13.610.013 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,04 % ili za 9.510.129 KM;
- porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 87.813.275 KM, što je za 0,45 %  ili za 397.240 KM manje;
- ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 634.562 KM, što je za 15,19% ili za 113.689 KM manje; 
- porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 219.695.669 KM, što je povećanje za 10,52% ili za 20.907.227 KM;
- naknade i takse naplaćene su u iznosu od 211.922.590 KM, što je više za 0,16 % ili za 337.978 KM.
 
U periodu januar – juni 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  1.663.860.891 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 102.695.942 KM ili iskazano u procentu za 6,58%.
 
Naplaćeni doprinosi iznose:
 
- doprinosi za PIO/MIO 922.837.301 KM;
- doprinosi za zdravstveno osiguranje 664.150.514 KM;
- doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 76.873.077 KM.
 
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
 
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan  30.6.2018. godine je 524.702.
 
Porezna uprava Federacije BiH naglašava da od 2011. godine vodi Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa u kojem se evidentiraju promjene o zaposlenju. U Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa ne evidentiraju se „zaposlenja“ po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu, tako da broj od 524.702 je broj zaposlenih u Federaciji BiH u koji nije uključen broj angažovanih po osnovu ugovara o djelu i ugovora o autorskom djelu.  
 
Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. 
 
Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.
 
Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.
 
Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.
 
Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.
 
Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.    
 
Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.
 
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.
 
Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!
 
Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.
 
Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.
 
Zajedno učinimo društvo pravednijim.
 
Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nepoštivanju poreznih zakona i dalje prijavljuju Poreznoj upravi.
 
Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:
 
    e-maila: [email protected] i [email protected],
    SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
    besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
    pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

 

(Vijesti.ba)
 

Izdvajamo