Sarajevo 7 °C Četvrtak 22.11.


02.02.2018. / 17:28h Dobar - Otvorenje obnovljene prostorije 22. februara

Hagada, bliža vama

Hagada, bliža vama
Francuska ambasada u BiH, u saradnji sa UNESCO-m, finansira obnovu i bolje obezbjeđenje prostorije Zemaljskog muzeja BiH u kojoj je pohranjena Hagada, kao i njenu bolju prezentaciju publici. Radovi su trajali nekoliko mjeseci, a inauguracija novog prostora održat će se u četvrtak 22. februara.

Realizacija projekta "Hagada, bliža vama" omogućit će Zemaljskom muzeju BiH čuvanje Hagade u boljim uslovima i prezentaciju prilagođenu publici. Nivo zaštite Sarajevske Hagade od svjetlosti, promjena temperature i vlažnosti, ali i od požara ili krađe, značajno je podignut. Također, novi sistem prezentacije knjige umanjuje potrebu za čestim ručnim manipuliranjem, a što sve zajedno doprinosi njenoj boljoj zaštiti.

Zahvaljujući ovim poboljšanjima, publika će moći vidjeti Hagadu dva puta sedmično, i to u periodima koji će uskoro biti objavljeni. Na ovaj način, Bosanci i Hercegovci  ponovno će uživati u blagodetima ovoga vrijednog srednjovjekovnog Jevrejskog rukopisa, a Zemaljski muzej BiH moći će privući više posjetilaca iz cijelog svijeta.

Francuska, UNESCO i Zemaljski muzej BiH također su poboljšali prezentaciju sadržaja Hagade. Postavka velikog ekrana omogućuje da se stranice Hagade virtualno pregledaju, a zahvaljujući sredstvima UNESCO-a, kopije Hagade bit će ponovno odštampane, uz novu studiju koja će nam otkriti do sada nepoznate podatke.

Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini Guillaume Rousson je kazao je da Projekat "Hagada bliža vama" izražava nastojanje Francuske da podrži budućnost Zemaljskog muzeja BiH.

- Nadamo se da će ova obnova pomoći Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine da u boljim uslovima krene u budućnost i da će podstaći i druge donatore da podrže valorizaciju njene neprocjenjive zbirke.

UNESCO je izuzetno ponosan na učešću u projektu, koji finasira Vlada Republike Francuske, jer na ovaj način pomaže u zaštiti vrijednog rukopisa, svjedoka viševjekovnog suživota na ovim prostorima, koji je od novembra 2017. godine uvršten u Registar Pamćenje svijeta.   

 

(Vijesti.ba)

Podijeli ovaj članak