Sarajevo 24 °C Petak 20.07.


15.01.2018. / 21:16h Intervjui - Šefik Džaferović za Vijesti.ba

Apelacija Borjane Krišto nemoguća, svakom građaninu se mora omogućiti pristup Domu naroda

Apelacija Borjane Krišto nemoguća, svakom građaninu se mora omogućiti pristup Domu naroda
Očekujem da prijedlog HDZ-a bude odbijen od strane Predstavničkog doma. Čak je i Vijeće za vanjske poslove Evropske unije upozorilo Bosnu i Hercegovinu da ne treba poduzimati nikakve zakonodavne aktivnosti koje bi BiH udaljile od implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić- Finci i nekoliko drugih odluka, istakao je dopredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta BIH i potpredsjednik SDA Šefik Džaferović u intervjuu za Vijesti.ba.

VIJESTI.BA: Na dnevnom redu sjednice PS BiH u srijedu će se ponovo naći prijedlog HDZ-a o izmjenama i dopunama Izbornog zakona. Šta se može očekivati?

DŽAFEROVIĆ: Očekujem da prijedlog HDZ-a bude odbijen od strane Predstavničkog doma, iz razloga o kojima sam već nekoliko puta do sada govorio u javnosti. Prvo zbog toga što, kada je u pitanju Predsjedništvo BiH, tim prijedlogom ne samo da se ne otklanja nego se produbljuje diskriminacija koja već postoji u BiH. Čak je i Vijeće za vanjske poslove Evropske unije upozorilo Bosnu i Hercegovinu da ne treba poduzimati nikakve zakonodavne aktivnosti koje bi BiH udaljile od implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić- Finci i nekoliko drugih odluka.

VIJESTI.BA: Šta je sa popunjavanjem Doma naroda?

DŽAFEROVIĆ: Kada je u pitanju Federalni Dom naroda, to je druga oblast koja se tretira HDZ-ovim prijedlogom. To je za nas neprihvatljivo iz razloga što se ne poštuje Ustav FBiH, i taj prijedlog nas vodi ka daljim etničkim podjelama. Po Ustavu Federacije iz svakog kantona mora se osigurati po jedno mjesto pripadniku svakog konstitutivnog naroda ukoliko je izabran u kantonalnoj skupštini. Prema Ustavu osnova za izračun odnosno za distribuciju mandata po pojedinim kantonima je popis stanovništva iz 1991.godine. Obje ove stvari ne uvažava prijedlog HDZ-a. Oni zanemaruju ovu zakonsku i ustavnu normu a kao osnov uzimaju popis iz 2013.mada je jasno Ustavom Federacije propisano da se popis iz 1991.mora uvažavati sve do konačne implementacije Aneksa VII.

VIJESTI.BA:  Ovim prijedlogom HDZ-a BIH se tretira i pitanje Mostara?

DŽAFEROVIĆ: Taj prijedlog vodi dominaciji jedne političke stranke u Gradu Mostaru. Nama je potreban model koji je u skladu sa Ustavom BiH i u skladu sa dejtonskim principima jer Mostar je pitanje koje je tretirano i u Dejtonu, poznatim sporazumom o oživotvorenju Federacije od 10.11.1995.godine. Svako rješenje mora biti u skladu sa Ustavom BiH i odlukom Ustavnog suda. Ono što nudi HDZ je nešto što odudara od ovoga o čemu sam govorio. Za Mostar se mora naći rješenje, da Mostar postane jedinstven grad, da se u njemu osigura ravnopravnost svih naroda i građana i da bude isključena dominacija bilo koga nad bilo kime.

VIJESTI.BA: Predsjedavajuća Predstavničkog Doma, gospođa Borjana Krišto uputila je apelaciju Ustavnom sudu u kojoj traži da Ustavni sud izbriše odbredbe koje utvrđuju da se iz svakog kantona bira po jedan delegat u Dom naroda. Kako na to gledate?

DŽAFEROVIĆ: Što se tiče apelacije koju je gospođa Krišto podnijela Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojom se pokušava osporiti jedna ustavna norma da se iz svakog kantona i iz svake kantonalne skupštine, ako je izabran, u Federalni Dom naroda mora izabrati po jedan pripadnik svakog konstitutivnog naroda mogu reći da ta odbredba nije u suprotnosti sa Ustavom, naprotiv ona je u saglasnosti sa Ustavom BiH jer se njome osigurava ravnopravnost svih naroda i građana u FBiH.

Federacija BiH nije Federacija naroda, nego Federacija kantona, a u njoj žive konstitutivni narodi i ostali građani, i odredba da iz svakog kantona mora biti izabran po jedan delegat u Dom naroda ako je izabran u kantonalnu skupštinu, odslikava i karakter Federacije.

Druga stvar, Dom naroda je zakonodavni dom u punom kapacitetu, jednako kao i Predstavnički dom, s tim što je njegova specifičnost da osim te svoje zakonodavne aktitvnosti štiti i vitalne interese konstitutivnih naroda uz odgovarajuću aktivnost Ustavnog suda. Dakle nije to isključivo etnički dom jer je njegova obaveza osim zaštite vitalnog nacionalnog interesa i donošenje zakona. Tom domu, tako koncipiranom mora se omogućiti pristup svakom građaninu. Ukoliko bi se isključila ova odredba Ustava onda bi to podrazumjevalo i promjenu karaktera Doma naroda. Tako da ja mislim da apelacija iz ovih razloga neće biti prihvaćena od strane Ustavnog suda BiH.

Tu ustavnu normu nije moguće osporavati apelacijom pred Ustavnim sudom BiH. Jednostavno, radi se o ustavnom aranžmanu koji je propisan Ustavnom Federacije a koji je u skladu sa Ustavom BiH. To bi bilo isto kao kada bi sada nekog od nas podnio apelaciju za ocjenu ustavnosti postojanja kantona ili ovakvog karaktera Doma naroda.

VIJESTI.BA: Da li je to svojevrsni politički pritisak na rad i odluke Ustavnog suda BiH?

DŽAFEROVIĆ: Ne bih da se upuštam u bilo kakve kalkulacije, želim da govorim jezikom onoga što imamo zapisano u Ustavu i da iznesem mišljenje na to što proizilazi iz Ustava. Šta su njeni motivi, to ne znam. Može se to posmatrati u kontekstu aktuelnog procesa rasprave o Izbornom zakonu. Postoji naravno i Prijedlog zakona koji je podnio Klub zastupnika SDA koji uvažava ovo o čemu sam govorio i za kojeg mislim da bi trebao da bude prihvaćen.

VIJESTI.BA: On će biti na dnevnom redu kada završi ovaj proces HDZ-ovih prijedloga?

DŽAFEROVIĆ: Da, predviđen je za redovnu proceduru. Prošao je prvu komisijsku fazu na ustavno-pravnoj komisiji, podržan je od strane komisije i sada očekujemo raspravu i glasanje o tome Prijedlogu zakona u Predstavničkom domu.

VIJESTI.BA: Također za srijedu je najavljena posjeta hrvatske predsjednice BiH. Šta se može očekivati, bilo je dosta disonatnih tonova, posebno sa hrvatske strane?

DŽAFEROVIĆ: Bosna i Hercegovina i Hrvatska su dvije države koje su upućene jedna na drugu i jako je važno da imaju dobre i prijateljske odnose, ali te odnose je moguće graditi jedino na principima međusobnog uvažavanja, na principima međusobnog poštivanja, na principima ne miješanja u unutrašnje stvari, na pošticanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake države i na principima rješavanja spornih pitanja u skladu sa međunarodnim normama i međunarodnim standardima. Ja očekujem da se ova posjeta dogodi u ovom svjetlu, da se promoviraju dobri i prijateljski odnosi na bazi ovih principa.

Razgovarao: Nihad Hebibović

(Vijesti.ba)