Sarajevo -4 °C Petak 23.03.


03.01.2018. / 19:14h Ekonomija - Ekonomski eksperti

Novalić najuspješniji premijer u oblasti reformi, uprkos stranačkim manipulacijama

Novalić najuspješniji premijer u oblasti reformi, uprkos stranačkim manipulacijama
Pozitivni kurs provođenja reformi u otežnim političkim i društvenim okolnostima, u okolnostima kada javni sektor još uvijek dominira nad privatnim, obilježje je djelatnosti vlade Federacije BiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem smatraju ekonomski eksperti.

Najvažnije za jednu vladu jeste da onaj ko predvodi vladu ima strateški kurs, a onda naravno tim treba da slijedi taj kurs – mišljenja je profesor Vjekoslav Domljan.

„Dakle, da premijer ima viziju, koju nije teško imati jer postoje dokumenti kao što je Reformska agenda koji mogu dati elemente za utvrđivanje te vizije, i sa te strane može se kazati da je premijer u datim okolnostima koje su vrlo skučene, djelovao pozitivno, jer čak i mali pomaci u ovakvom ambijentu trebaju se okrakterizirati kao pozitivni, jer nas korak po korak približavaju tamo gdje BiH treba da bude, a to je zemlja visokog dohotka“, smatra profesor Domljan.

Ekonomski analitičar mr. Admir Čavalić navodi da ako premijera Novalića poredimo sa prethodnim premijerima većeg BiH entiteta, onda se slobodno može kazati da je riječ o najuspješnijem premijeru, barem u oblasti ekonomskih  reformi, ili tačnije hrabrim pokušajima istih.

„Što se tiče neke apsolutne ocjene, dodaje Čavalić, onda se premijeru treba najviše zamjeriti što nije uspio prevazići stranačke manipulacije koje već decenijama koče bilo kakav ekonomski napredak“, smatra Čavalić.

Profesor Matej Živković također navodi spremnost na provođenje reformi u otežanim političkim okolnostima.

„Kada je u pitanju provedba određenih reformi definitvno je kod Vlade postojala volja da se učine reformski zahvati, međutim obzirom na složenost situacije kako političke tako i društvene, onda je i njihova provedba bila prilično otežana i to treba imati na umu“, rekao je Živković za Vijesti.ba.

Domljan naglašava da je veličina budžetske klase iznad svih optimuma, te smatra da se to mora sužavati kako bi se otvorio prostor za djelovanje tržišta odnosno djelovanje privatnog sektora, navodeći da većina političara za to nije spremna.

„Međutim, kod nas još uvijek dominira javno u odnosu na privatno i tu su naši temeljni problemi. Nama su potrebne duboke reforme da se ovo promijeni  jer bez toga mi teško možemo imati veću stopu rasta od 3,5 posto, a ni stopa rasta od 7 posto nam ne garanitira snažnije povećanje životnog standarda. Bez toga i jednog dužeg vremenskog roka ne možemo to postići. To je vizija koju naši političari treba da imaju, ali znamo da su njihovi horizonti su puno kraći, od izbora do izbora, i zbog toga nemamo većih rezultata“, kazao je Domljan za Vijesti.ba.

Upravo zbog toga, Čavalić smatra da su posljedično najviše ispaštale reforme iz okvira Reformske agende, te reforme koje se tiču unaprijeđenja konkurentnosti i lakoće poslovanja, iako je po njegovom mišljenju Novalić sa druge strane, u odnosu na ranije premijere, pokazao odlučnost u provođenju određenih reformi, prije svega radnog zakonodavstva.

„Kod nekih drugih reformi, poput reforme PIO, to nije bio slučaj. Na kraju, premijer se, opet u relativnom odnosu, ponašao odgovorno spram budžeta. Tu mislim na djelimično uspješni moratorij na zapošljavanje, krnju politiku štednje, te pokušaj obračuna sa sindikatima u javnom sektoru“, dodaje Čavalić.

Profesor Živković na kraju je pojasnio da voditi jednu vladu i privatnu kompaniju nije isto, iako se u javnosti to dvoje poistovjećuje.

„Voditi vladu je jedna stvar u odnosu na biznis koji je druga stvar. U ekonomij, prihod jednog subjekta je istovremeno rashod drugog subjekta, i time je neto učinak neutralan, u biznisu je prihod biznisa, njegov prihod kao i njegov rashod. Što je veći prihod određenog biznisa to je bolje. U gospodarstvu, što je viši prihod jednog biznisa viši je rashod drugog. Dakle voditi ekonomsku politiku, markoekonomiju je posve različito od mirkoekonomskog vođenja ili menadžiranja određenog poslovnog subjekta“, rekao je Živković.

(Vijesti.ba)