Sarajevo 24.2 °C Četvrtak 26.04.


23.12.2017. / 20:27h Intervjui - Šefik Džaferović za TV1

HDZ počeo ispostavljati nemoguće zahtjeve, neće dobiti ni privilegije niti etničke podjele

HDZ počeo ispostavljati nemoguće zahtjeve, neće dobiti ni privilegije niti etničke podjele
Gost Dnevnika TV1 bio je dopredsjedavajući Predstavničkog doma BiH i potpredsjednik SDA Šefik Džaferović. Portal Vijesti.ba razgovor prenosi u cijelosti:

TV1: Gospodine Džaferoviću, kako funkcioniše koalicija na državnom nivou. Na setu zakona o akcizama za je bio SNSD dok je Savez za promjene bio protiv?

DŽAFEROVIĆ: Nažalost ne onako kako bi trebala da funkcionira. Koalicija na državnom nivou prema sporazumu koji je potpisan i prema pozicijama koje političke stranke zauzimaju kako u zakonodavnoj tako i u izvršnoj vlasti formalno postoji ali se ne ponaša na način na koji bi se trebala ponašati. Osnovno ponašanje koje bi trebalo da bude je ispunjavanje programa i principa na kojima je uspostavljena koalicija. Imamo ponašanje od slučaja do slučaja i to nije dobro.

Tu možemo da govorimo o nekoliko stvari. Recimo Savez za promjene kao naš partner iz RS-a je imao drugačiji pogled na ključni set zakona koji smo donijeli a to su zakoni o akcizama gdje smo povećali putarine za 15 feninga i ja mislim da je to velika korist za BiH i velika stvar. Žao mi je što je došlo do toga da je ta grupacija stranka imala takav odnos prema tome pitanju. U ostalim pitanjima uglavnom postoji saglasnost, osim onih pitanja koja su do sada bila tradicionalno pitanja odnosa prema državi, gdje su i do tada postojala različita ponašanja.

Imamo SBB kao političku stranku koja je dio parlamentarne većine. Potpisnik je sporazuma o uspostavi koalicije, zauzima sve pozicije u vlasti koje pripadaju toj stranci i nastoji da i dalje zauzima te pozicije, ali u nekim situacijama ne glasa onako kako je to predviđeno sporazumom. Bilo je nekoliko takvih situacija. Na svu sreću kada je u pitanju zakon o akcizama ta stranka je podržala akcize i ponašala se u skladu sa dogovorom. Vidjet ćemo kako će to biti dalje. Mislim da je bolje da se ponašaju na način kako su se ponašali kada su u pitanju akcize i da na taj način radeći u interesu Bosne i Hercegovine najbolje može sebe da promovira kao političku stranku jer je svako drugo ponašanje kontraproduktivno i za tu stranku. Zaustavljati neke reformske zakone u federalnom parlamentu ili na državnom nivou a biti dio koalicije je nešto što se sigurno ne može dopasti biračima i ta stranka bi o tome trebala da povede računa.

Imamo jednu grupaciju zastupnika koji koriste mandate koje su dobili kao kandidati SDA. SDA je prema zadnjim izborimžnija i najjača politilčka stranka u BiH. Osvojila je deset mandata i to je rezultat SDA. Trojica zastupnika su odlučili da idu svojim putem nakon što su iskazali nezadovoljstvo vlastitom pozicijom nakon Kongresa SDA, i onda su formirajući novi politički projekat uzeli mandate SDA. Bilo bi pošteno ako već hoće da prave novi politički projekat da su mandate vratili stranci koja je dobila povjerenje od naroda. SDA prema izbornom rezultatu ima snagu od 10 zastupnika a oni su sa sobom odnijeli 30 posto snage SDA  što nije uredu.

TV1: Koji je tekst zakona o akcizama usvojen, jesu li to različiti tekstovi i hoće li to praviti dodatne probleme jer se pojavila informacija da tekst na srpskom jeziku nije identičan ostalim tekstovima zakona?

DŽAFEROVIĆ: Dozvolite mi da kažem da je velika stvar što je BiH uspjela da usvoji ovaj set zakona i dva prateća zakona. To je jako važno, kako za cestogradnju u BiH, jačanje ekonomije u BiH ia EU put. Nedavno sam boravio u Briselu, a znao sa to i ranije, i vidio sam šta se postavlja pred BiH kao neki elementarni uvjet da BiH ide dalje svojim EU putem. To su izborni zakon i set zakona o akcizama. Svi mi koji smo glasali za set zakona o akcizama, znamo da to može da bude i nepopularno jer može dovesti do određenog poskupljena cijena ali neće to biti ono poskupljenje biće to nešto niže od toga prema procjenama ljudi koji se bave time, ali znamo da to može da bude nepopularno i opet smo se odlučili da idemo u to jer to dugoročno donosi veliku korist ovoj državi, i to je za mene odgovorno ponašanje. Svako drugo ponašanje je politikantstko ponašanje.

Kada su u pitanju tekstovi zakona postoje tri zakona. Postoji bazni zakon, zakon o izmjenama i dopunaa zakona o akcizama i postoje dva prateća zakona a to je zakon o centralnom računu o zakon o postupku indirektnog oporezivanja. U baznom zakonu nema nikakvih razlika ni u jednoj od jezičkih varijanti i tu jasno piše da se 15 feninga, odnosno ukupan iznos putarina uplaćuje na poseban podračun kod Centralne banke i tu nikakvih dilema nema. Postoje neke razlike u ova dva prateća zakona na različitim jezičkim varijanatama ali kada se to sve skupa pogleda ne postoji mogućnost drugačijeg tumačenja osim tumačenja da to ide na poseban podračun pod posebnu kontrolu. Prema tome zakon će biti objavljen u oni tekstovima kako su usvojeni jer drugačije i ne može da bude. Nema različituh tekstova usvojenih od dva doma. Oba doma su usvojila ove tekstove na način kako govorim i mislim da u njihovoj primjeni neće biti nikakvih problema.

Unatoč tome želim da kažem da je ovo nedopustivo i da ćemo mi vidjeti kako je do toga došlo, ko je to uradio. Ne vjerujem da je to bila neka greška sa skrivenim namjerama i mislim da se radilo o tehičkoj pogrešci.

studio-sefik-1

TV1: Znači kada se objavi u Službenom glasniku neće se orati ponovo mijenjati i usvajati novi tekst?

DŽAFEROVIĆ: Ja mislim da neće.

TV1: Kakvi su gospodine Džaferoviću odnosi SDA i HDZ-a. Zašto niko iz SDA nije prisustvovao Čovićevom Božićnom prijemu?

DŽAFEROVIĆ: Mislim da odgovor leži u odnosu gospodina Čovića prema 25 novembru i u njegovom odnosu prema Bajramima. To ćete najbolje saznati od njega. Bilo je pogrešno od gospodina Čovića da 25.novembar ne obilježava na taj dan nego da se traži da to bude nekoliko dana poslije. Na taj način mi bi umanjili značaj 25.novembra kao dana državnosti i to je nešto što je neprihvatljivo, i odlučili smo se da se 25 novembar obilježi kada treba da se obilježi. Gospodin Čović se nije odazivao koliko ja znam na Bajramske prijeme kod Reisa i mi smo odlučili da se ovaj put ponašamo tako. Ovo nije naš odnos prema Božiću i ja upućujem iskrene čestitke svim katolicima za ovaj praznik. Ovo je odnos prema gospodinu Čoviću i prema njegovom ponašanju . Neka on promijeni svoj odnos, a što se nas tiče tu nema nikakvih drugih problema.

SDA je u odnos uspostave vlasti s HDZ-om ušla vrlo otvoreno i iskreno. Nekoliko sam puta govorio da smo mi stranka koja smatra da se izborni rezultati u BiH implementiraju i da se vlast uspostavlja ne samo na osnovu rezultata nego i na osnovu ustavne pozicije konstitutivnih naroda. Kada se pogleda snaga HDZ-a u domu naroda onda je jasno da HDZ ima više snage nego što imaju neke druge stranke koje nemaju tu snagu u domu naroda a koje su osvojile više glasova. Jednostavno BiH je takva i mi kažemo da u BiH svako treba da ima ono što mu pripada i niko ne može da dobije ništa izvan toga. Mi smo se tako i ponašali. Zbog poštivanja tog principa i korektnog odnosa prem HDZ-u mi smo bili došli u situaciju da se recimo sruši koalicija sa DF-om.

Međutim HDZ-u to očigledno nije bilo dovoljno, bar tako pokazuje njihovo ponašanje, i mi sada kao stranka koja je imala takvo ponašanje, vrlo kredibilno i bez ikakve rezerve kažemo da u BiH niko ne može dobiti ništa što mu ne pripada a svako treba da ima ono što mu pripada. Pojavili su se zahtjevi za dodatnim etniičkim podjelama u BiH od strane HDZ-a, jer ja ne mogu drugačije tumačiti prijedlog izmjena Izbornog zakona kojeg je ta politička stranka putem kluba delegata iz reda Hrvata uputila u parlamentarnu proceduru i kojeeg je nažalost dom naroda usvojio i kojeg će sasvim sigurno oboriti predstavnički dom. Kako drugačije tumačiti činjenicu da u tom izbornom zakonu se potvrđuje diskriminacija kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva, ne poštuju se odluke Evropskog suda za ljudska prava, Vijeće za vanjske poslove EU nas upozorava da ne možemo da donosimo nikakve izmjena zakona koje bi nas udaljile od implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava. Kako drugačije tumačiti da oni u svome izbornom zakonu predlažu takvu distribuciju mandata za federalni dom naroda; naprimjer iz Sarajeva, nema nijednog predstavnika iz reda Hrvata, kako drugačije tumačiti to da iz Livanjskog kantona se ne predviđa nijedno mjesto za predstavnika bošnjačkog naroda i za Posavinu je ista takva stvar, kako to drugačije tumačiti nego kao zahtjev za dodatne etničke podjele.

Imao sam priliku nekoliko puta da slušamo obrazloženja takvog prijedloga i to je nešto što posebno zabrinjava. Na izbore u BiH izlaze građani a ne kolektiviteti i narodi. Izlaze građani koji su istovremeno pripadnici nekog naroda, i to je stvar individualnom opredijeljenja svakog čovje. Ako govorimo o legitimitetu onda možemo govoriti samo o legitimitetu birača odnosno o legitimitetu kojeg oni daju. HDZ u svome prijedlogu pokušava da ospori pravo nekom čovjeku koji pripada, npr, hrvatskom narodu koji dolazi iz sredine gdje je hrvatski narod u manjini da bude član kluba Hrvata a isto se to odnosi i na Bošnjake i na Srbe kada se pogleda taj zakon. Dakle, osobi koja ima sve identitetske karakteristike vezane za konkretan konstitutivni narod se od pripadnika tog istog naroda iz većinskih podrućja, gdje taj narod živi u većini, osporava se pravo da budu članovi federalnog doma naroda.

To je direktna diskriminacija i nešto što bi mogli sigurno nazvati zahtjevom za dodatne etničke podjele. Ne možemo zanemariti u BiH nijednog čovjeka i svakom čovjeku se mora omogućiti da se ponaša barem kad je identitet u pitanju spram svog izjašnjenja i svoga pogleda. Sve je to skupa povezano za suštinom i karakterom doma naroda. Dom naroda i u Federaciji i na nivou države Bosne i Hercegovine nije samo dom u kojem se štite vitalni interesi, to je zakonodavni dom u punom kapacitetu jednako kao i predstavnički dom jer nema nijednog zakona što ga neće odobriti oba doma parlamenta. Ako je to zakonodavni dom u punom kapacitetu onda je to dom koji se ne bavi samo zaštitom vitalnih nacionalnih interesa nego se bavim svim drugim poslovima kojima se bavi jedan parlament. U takvoj situaciji, svakomn građninu morate omogućiti da može pristupiti tome domu.

Kada bih želio da definiram ponašanje i zahtjev HDZ-a; oni bi da zadrže postojeći karakter doma naroda ali da mu ospore građanski element u popunjavanju tog doma i da zadrže samo etnički u popunjavanu tog doma. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Ili se mora promijeniti karakter doma naroda pa da  to bude samo dom za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i onda možemo drugačije da razgovaramo, jer tada bi predstavnički dom, dakle građanski dom, donosio sve ostale odluke ili moramo govoriti ovo što govorimo i u ovakvoj situaciji osigurati na nijedan čovjek ne bude izuzet iz mogućnosti da pristupi federalnom domu naroda.

To je dakle osnovna stvar kada govorimo o odnosima između SDA i HDZ-a. Meni je žao što je to tako jer je to producirano uglavnom iz razloga o kojima sam govorio, ponašanje HDZ-a. Na toj relaciji se moraju tražiti rješenja. Mi smo politilčke stranke čiji birači zajedno žive, pomiješani, i to je dobro za BiH, i moramo tražiti rješenja koja će biti utemeljana na Ustavu i koja će poštovati vrijednosti o kojima govorimo. SDA je pokazala da je na to spremna i da želi korektnu saradnju .

Nije moguća nijedna reforma u BiH koja bi proizvodila dodatne etničke i teritorijalne podjele i HDZ toga mora biti svjestan.

studio-sefik-2

TV1: SDA ima svoj prijedlog, SDP i DF imaju svoj prijdllog, čulo se u javnosti da je dosta sličnosti. Je li na tragu toga moguće doći do rješenja?

DŽAFEROVIĆ: To su praktično dva identična prijedloga. Prijedlog SDP-a i DF-a je utemeljen na principia o kojima SDA govori već duže vremena i koji su sadržai u našem prijedlogu zakona. Oni u tome zakonu nude jedno rješenje koje je vezano za proporciju izabranih delegata iz pojedinih izbornih jedinica zastupnika u predstavničkom domu spram glasača i to je obaveza koju imaju i državni i entitetski i parlament, i to je nešto što je federalni parlament treba da uradi. Nakon svake četiri godine federalni parlament mora da preispita kakav je odnos broja birača i broja zastupnika koji se biraju u federalni predstavnički dom i da napravi odgovarajući distribuciju madata.

Ista je stvar kada je u pitanju federalni dom naroda. Dva su principa koja je od ranije promovirala i koja će uvijek promovirati SDA, a to je utemeljenost na popisu iz 1991.godine i druga stvar je ustavna kategorija koja se provlači još od Vašingtona pa do danas, da iz svakog kantona ukoliko u tome kantonu ima izabran najmanje po jedan predstavnik svakog konstitutivnog naroda mora mu biti dodjeljeno mjesto u feederalnom domu naroda. Postoji jedan problem u tome zakonu koji se tiče popune srpskog kluba. Mi smo uložili amandman na Ustav Federacije, oni to pokušavaju da riješe u svom prijedlogu zakona. Mislim da bi tu mogao da bude problem jer je za to potrebno promijenitI Ustav.

Postoje neke odredbe tehničkog karaktera tiču hijerarhije pravnih akata i koje je moguće popraviti a što se nas tiće mi smo vrlo skloni tome rješenju kojeg su ponudile te dvije stranke

TV1: Hoće li država do kraja godine, odnosno 29. decembra dobiti budžet, pojavile su se informaije da predsjedavajućoj Krišto ne odgovara termin sjednice?

DŽAFEROVIĆ: Mi smo unutar kolegija razgovarali o planu aktivnosti do konca godine i 29.decembar je bio ostavljen u našim dogovorima kao neka rezervna varijanta ukoliko ne bismo usvojili budžet do tada. Prema posljednjim razgovorima koje smo imali ne postoji spremnost kod gospođe Krišto da se ta sjednica održi 29.decembra. Ona to pravda nekim svojim razlozima. Sljedeća sjednica je 17.januara a onda je planirana sjednica za 31.januar . Volio bih kada bismo smogli snage i održali sjednicu do konca ove godine i usvojili budžet Bosne i Hercegovine.

TV1: Šta ne odgovara gospođi Krišto?

DŽAFEROVIĆ: Ne znam, ja sam sam samo prenio ono što znam, ništa više nisam ni saznao niti mogu šta više da kažem.

 

(Vijesti.ba)