Sarajevo -1 °C Petak 14.12.


07.12.2017. / 11:46h Ekonomija - Na skupu u Briselu

BiH predstavila tri infrastrukturna projekta vrijednosti oko 26 miliona eura

BiH predstavila tri infrastrukturna projekta vrijednosti oko 26 miliona eura
Prvi sastanak ministarskog vijeća EU - Prometne zajednice Zapadnog Balkana i 13. godišnji sastanak ministara SEETO-a održan je u Briselu.

Na sastanku ministara SEETO-a ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko je, između ostaloga, istakao da će nedvojbeni prioritet nakon gašenja SEETO-a ostati međusobno povezivanje nacionalnih cestovnih mreža sa TEN-T mrežom Evropske unije, odnosno proširenje sveobuhvatne i osnovne mreže na Zapadni Balkan.

U tom smislu, Ministarstvo komunikacija i prometa, odnosno Bosna i Hercegovina, će preduzeti sve mjere iz nadležnosti kako bi, uz podršku Evropske komisije, ovaj cilj bio realiziran.

U svom izlaganju na prvom sastanku ministarskog vijeća EU - Prometne zajednice Zapadnog Balkana, u prisustvu komesarke za promet Violete Bulc, direktora za Zapadni Balkan Generalnog direktorijata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Genoveve Ruiza Calavere i ostalih predstavnika Evropske komisije, ministar Jusko je naglasio odlučnost u potvrdi evropskog opredjeljenja Bosne i Hercegovine, kao Strane potpisnice Sporazuma, kroz integraciju prometnog tržišta Ugovornih strana na osnovu relevantne pravne stečevine.

Provođenje zaključaka Samita zemalja jugoistočne Evrope nije samo obaveza, nego i nedvojbena potreba zemalja potpisnica Sporazuma, pri čemu je posebnu pažnju potrebno posvetiti otklanjanju uskih grla, sa konačnim ciljem dostizanja evropskih standarda u ovoj oblasti, stav je ministra Juska.

Komesarki Bulc su predstavljeni projekti i uručene aplikacije za tri projekta: ruta 2A, rješenje pristupa graničnom prijelazu na cesti E-661, vrijednosti 1.022.055 eura, ruta 2A, rješenje pristupa graničnom prijelazu na cesti E-661 za most Gradiška, vrijednosti 5.110.027 eura, i ruta 2b, rekonstrukcija dionice ceste E-762, Brod na Drini (Foča) - Hum (Šćepan Polje), uključujući međudržavni most Bosna i Hercegovina - Crna Gora, vrijednosti 19.836.178 eura.

To ujedno potvrđujući potpunu posvećenost realizaciji triju prioriteta Evropske komisije - integracije granično-kontrolnih operacija, cestovne sigurnosti i efikasnosti prometne mreže i prometnih usluga.

Jusko je ministre i učesnike skupa izvijestio da će Bosna i Hercegovina prilagoditi interne mehanizme evropskim standardima, sve u cilju pojednostavljenja realizacije odredbi Ugovora, pozivajući na zajednički rad na ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva svake od strana potpisnica.

Na bilateralnom sastanku,  Jusko i sekretar Ministarstva Igor Pejić su također informirali komesarku Bulc o inicijativi i pokrenutim aktivnostima na obnovi Unske pruge, a svi dokumenti će biti dostavljeni komesarki nakon okončanja procedura, najkasnije prilikom njene posjete Bosni i Hercegovini početkom maja 2018. godine.

Na marginama ministarskih sastanaka Jusko i sekretar Pejić održali su sastanak sa generalnim direktorom EUROCONTROL-a Frankom Brennerom i upravom EUROCONTROL-a.

Jusko je informirao generalnog direktora Brennera o pripremama u vezi sa potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji na pitanjima potrage i spašavanja u međugraničnim prostorima, dok je EUROCONTROL na prethodnu inicijativu ministra Juska imenovao kontakt osobe za pripremu EYOF-a, a Bosna i Hercegovina će kao članica EUROCONTROL-a imati 50-dnevnu besplatnu tehničku podršku.

Nakon obilaska službenih prostorija i predstavljanja Evropske mreže za upravljanje zračnim prometom Jusko je inicirao rješavanje pitanja uspostavljanja sistema za omogućavanje avionskih operacija u vrijeme magle pa će uprava EUROCONTROL-a u sljedećem periodu poduzeti mjere na rješavanju ovog pitanja.

 

(Vijesti.ba / AA)