Sarajevo -4 °C Petak 23.03.


12.11.2017. / 21:03h Komentari - Građansko uređenje kao historijska nužnost

Njemačka za građansku BiH - Etničko predstavljanje pada poput Berlinskog zida

Njemačka za građansku BiH - Etničko predstavljanje pada poput Berlinskog zida
Kada je samo prije par mjeseci zastupnik SPD-a u njemačkom parlamentu Josip Juratović skrenuo pažnju na destruktivno ponašanje Hrvatske po pitanju Bosne i Hercegovine naročito u pogledu izmjena Izbornog zakona, ustvrdivši da Njemačka neće šutjeti na destruktivno ponašanje Hrvatske, naglasivši da svi Hrvati ne žive u "hercegovačkom kantonu", te istaknuvši da hrvatskim političarima svaka pomisao na građansku Bosnu i Hercegovinu, kakvu je vidi Njemačka ulijeva strah, isti je doživo slave kritika od dijela bh.javnosti i ekspresno bio proglašen za tobožnjeg advokata "sarajevskog unitarizma".

"Očito postoji veliki strah kod vladajućih političkih struktura u BIH koji su se prepali za svoje pozicije pa svaka pomisao na građansku BIH im ulijeva strah u kosti te se uporno nameće od Hrvata i Srba da je građanska BIH probošnjačka ideja", kazao je tada Juratović.

Pojasnio je da je građanska država ona u kojoj svi građani, bez obzira na nacionalnost, imaju ista prava, dok etnička država kojoj i samo ime govori, nastoji nacionalno homogenizirati svoje stanovništvo pri čemu prednost ima samo jedna etnička skupina. Bosna i Hercegovina na svom putu u EU zasigurno mora biti uređena kao držva građana sa svim jednakim pravima za sve. Nedovršeni procesi  Sejdic i Finci govore koliko manjine u BIH nemaju nikakva prava a država koja ne štiti manjine nema što raditi u EU jer EU stoji na temeljima ravnopravnosti i jednakosti svih građana. 

Ovakvi Juratovićevi stavovi tumačeni su poput nečega što je dijametralno suprotno zvaničnim stavovima Njemačke. Međutim, ako Juratović ima nešto više slobode u iznošenju svojih stavova za koje smatra da korespondiraju sa generalnom politikom Njemačke prema Bosni i Hercegovini, šta tek onda reći za stavove koje je prije par dana u javnosti iznio ni manje ni više nego njemački šef diplomatije Sigmar Gabriel koji se također osvrnuo na odnos Hrvatske prema BiH u kontekstu izmjena Izbornog zakona.

Gabriel je naglasio važnost toga da izmjene Izbornog zakona ne dovedu do još veće diskriminacije, i eksplicitno potvrdio ranije Juratovićeve navode, osobito u kontekstu provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava i poštivanja Evropske konvencije o ljudskim pravima - koja van svake sumnje kao svoje temeljno načelo podrazumijeva građansko - demokratski a ne etnički princip.

"Njemačka stoji iza teritorijalnog integriteta BiH. Svako ko dovodi u pitanje teritorijalni integritet, krši Dejtonski mirovni sporazum i ugrožava euroatlantske integracije BiH. Osim toga vrijedi: BiH mora poštovati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava. To se odnosi, naprimjer, na presudu "Sejdić-Finci" i druge presude koje vrlo jasno kritiziraju da nije osigurano pasivno izborno pravo nekih građana BiH. Ova temeljna prava moraju pripadati svim osobama na isti način, neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti ili njihovom prebivalištu. Stoga je i važno da Izmjene izbornog zakona o kojima se trenutno raspravlja ne dovedu do diskriminacija", kazao je Gabriel.

Obzirom na to da je i više nego jasna sadržina pojedinih prijedlog izmjena Izbornog zakona, koji poglavito dolaze iz tzv HNS-a, a koji su u direktnoj suprotnosti sa Evropskom konvencijskom o ljudskim pravima - dakle građanskim principom, postavlja se pitanje nije li i Sigmar Gabriel "advokat sarajevskog unitarizma", ili to jedna združena politika očaja i histerije zvaničnog Zagreba i njihovih tinjajućih nada u BiH žele reći da je etnički, neosovjetski narodno-demokratski princip u prednosti u odnosu na onaj princip na kojem se temelje EU i Njemačka kao njena vodeća članica? Dakako da žele, ali je isto tako pitanje koliko ta želja ima bilo kakvog uporišta u realnosti.

Teško je od bilo kojeg diplomate čuti tako eksplicitan stav kao što smo ga u prilici bili čuti od Sigmara Gabriela, koji je neutralizirao sve one kritike koje je zastupnik SPD-a u njemačkom parlamentu na svoj račun zaprimio od militantno raspoloženih "nositelja evropskih vrijednosti", koji više ne vjeruju ni u tu vlastitu konstrukciju.

Stoga nije ni čudo kada se govori o građanskoj BiH, otkuda tolika nervoza, bijes i histerija. Bosna i Hercegovina neumitno grabi ka građansko- demokratskom uređenju, a tek protivljenje tome objašnjava zbog čega je to jedino realan i izgledan proces. Kao što je bilo neumitno da padne Berlinski zid kao simbol komunizma, tako je neumitno da će u BiH pasti etnički princip kolektivnog predstavljanja, kao jedna od tekovina komunizma.

Na tragu takvih procjena je i dr. Zlatko Hadžidedić stručnjak za međunarodne odnose, koji u razgovoru za Vijesti.ba ističe da Njemačka podržava građanski princip u Bosni i Hercegovini, i da taj princip je prisutan svuda izuzev u Bosni i Hercegovini. 

"Ovdje je prisutan princip kolektivnog predstavljanja, i pojedinim prijedlozima izbornog zakona to kolektivno predstavljanje pokušava se još više učvrstiti i na taj način se još više namjerava postići to da se unaprijed obezbijede pozicije i da određene nacionalne partije zauvijek budu na vlasti, kako ih nikad niko drugi ne bi mogao smijeniti", pojašnjava Hadžidedić.

Prema tome, mislim da je jedino logično premu čemu Bosna i Hercegovina treba da teži jeste da uskladi svoje izborne principe sa principima koji vladaju svuda u Evropi, da ne kažem u ostatku svijeta - kategoričan je Hadžidedić.

Hadžidedić ističe da je krajnje vrijeme da BiH izađe iz apsurda etničkog predstavljanja 

"Trebamo slijediti građanski princip jer mi nismo drugačiji od drugih. Postoji Švicarska sa tri različite etničke grupacije koje govore tri različita jezika pa opet nemaju kolektivno predstavljanje. Maksimum koji se kod njih dozvoljava je da postoje kantoni koji imaju neku etničku odrednicu ali se glasa po građanskom principu - jedan čovjek jedan glas. Nema drugog principa, sve drugo je apsurd koji je nama dodjeljen i mi živimo taj apsurd od Dejtona na ovamo, i mislim da je krajnje vrijeme da iz toga apsruda izađemo", kazao je Hadžidedić.

On je dodao i to da je forisiranje etničkog principa ključ opstanka nacionalnih struktura na vlasti, istaknuvši da oni realnost prilagođavaju svojim stavovima, te kazavši da se bez sumnje pokazalo da su Juratovićevi stavovi bili istiniti a kritike neutemeljene.

"Ti ljudi su naučili da se služe neistinama jer im je to ključ opstanka na vlasti. Meni to nije nikakvo iznenađenje da se ispostavilo da je Juratović govorio istinu i da to jeste njemačka politika. Oni su jednostavno navikli da po potrebi plasiraju neistine kada im je god potrebno da realnost prilagođavaju svojim stavovima", kazao je Hadžidedić.

Prijedlog izbornog zakona kojeg predlaže HDZ -a BiH je vraćanje u doba pred renesansom i humanizmom u Evropi. Tipični rigidni feudalni pogled na svijet. Sve to kazuje da se ne biraju sredstava za postizanje nekih nakaradnih ciljeva koji u krajnjoj konsekvenci štete Hrvatima u BiH - mišljenja je dr. Zijad Bećirović.

On dodaje da je savezna Republika Njemačka shvatila šta znači balkanski prevarantski mentalitet i krenula je u akciju da se Bosna i Hercegovina normalizira. 

"To što rade političari poput Čovića ili i brojni drugi, da jedno kažu, drugo misle, atreće rade ne može se više prodati u okviru priče o „euroatlantskom opredjeljenju“ njih, njihovih stranaka i BiH. Njemačka, EU i SAD i novac njihovih poreskih obveznika ne može se trošiti na političare poput Čovića i na njihove avanture, koje destabiliziraju BiH, regiju, a posljedično i EU", kazao je Bećirović.

Piše: Nihad Hebibović

(Vijesti.ba)