12°C
Mostar 17°C
Tuzla 13°C
Banja Luka 14°C
Bihać 14°C
Powered by Dark Sky

05.09.2017 / 14:52 Politika - Vijeće ministara BiH

Liberalniji vizni režim u BiH za turiste i privrednike

Liberalniji vizni režim u BiH za turiste i privrednike
Foto: Vijesti.ba
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o vizama koja će doprinijeti daljnjem razvoju turizma, privrede i ekonomije u našoj zemlji.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o vizama koja će doprinijeti daljnjem razvoju turizma, privrede i ekonomije u našoj zemlji.

Na ovaj način generalno se omogućava državljanima zemalja s kojima BiH ima vizni režim da mogu ući s pasošem u BiH, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH, i to ukoliko posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama EU ili SAD-u.

Boravak po ovom osnovu ukupno može trajati 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u BiH ne može biti duži od 30 dana, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

BiH U TRANSPORTNOJ ZAJEDNICI JUGOISTOČNE EVROPE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o pristupanju Transportnoj zajednice Jugoistočne Evrope, čime su odblokirana sredstva za četiri infrastrukturna  projekta našoj zemlji odobrena u Trstu, vrijedna više od 500 miliona KM.
Stvaranje Transportne zajednice u oblasti drumskog, željezničkog, unutrašnjeg vodnog i pomorskog saobraćaja omogućava razvoj prometne mreže između Evropske unije i  zemalja Jugoistočne Evrope.  

Prijedlog ugovora bit će upućen Predsjedništvu BiH.

OMBUDSMENI ĆE RADITI I NA PROMOCIJI LJUDSKIH PRAVA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine u cilju jačanja uloge ove institucije u promociji ljudskih prava, stvaranja uvjeta za uspostavljanje kvalitetnog dijaloga s nevladinim sektorom, akademskom i međunarodnom zajednicom i unapređenja  finansijske nezavisnosti.
Ovim izmjenama, između ostalog, ombudsmenima se omogućava da, u skladu sa članom 17. Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, obavljaju poslove preventivnog mehanizma za sprečavanje torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Na ovaj način je, između ostalog, istaknuto da ombudsmeni mogu, u svako doba i bez prethodne najave, posjetiti mjesta u kojima se nalaze osobe lišene slobode ili osobe kojima je ograničena sloboda kretanja, kao i mjesta u kojima su smještene ili borave pojedine grupe.
U svrhu zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda, Institucija ombudsmena će održavati redovne i tematske konsultacije s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i tijelima struke i akademske zajednice.
Dopunama Zakona definirano je da odobreni budžet mora osigurati funkcionalnu nazavisnost Institucije ombudsmena i njeno funkcioniranje bez dodatnih uvjetovanja, što je u skladu s preporukom Potkomiteta za akreditaciju Međunarodnog koordinacijskog komiteta. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2017. godine.
Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucija BiH u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosili su 548.013.298 KM, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH iznosili su 438.303.486 KM.
Nije bilo formiranja novih institucija, a institucije Bosne i Hercegovine su nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2017. godini. Praktično su osnovica za plaću, naknade za topli obrok, prijevoz i regres ostale na nivou iz druge polovine 2012. godine, kada su značajno smanjene, dok su na materijalnim troškovima ostvarene i dodatne uštede.
U prvom polugodištu je po osnovu obaveza vanjskog državnog duga isplaćeno 438,59 miliona KM, čime su u potpunosti izvršene sve preuzete obaveze. Od ovog iznosa, na otplatu glavnice se odnosi 379,24 miliona KM ili 86,47 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,35 miliona KM ili 13,53 posto

ZA ROME 2,1 MILION KM, OD ČEGA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MILION KM

Vijeće ministara BiH,  na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o raspodjeli i kriterijima za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stambenog zbrinjavanja za 2017. godinu u ukupnom iznosu 2,1 milion KM.
Za stambeno zbrinjavanje Roma planiran je milion KM, od čega se na njihovo stambeno zbrinjavanje u Federaciji BiH odnosi 626.600,00 KM, u Republici Srpskoj 313.400,00 a u Brčko Distriktu 60.000,00 KM. Sredstva će biti dodijeljena lokalnim zajednicama putem Javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja za 2017. godinu. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice objavit će ovaj javni poziv na svojoj web stranici i u tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.    
Za zapošljavanje Roma planirano je 700.000,00 KM, od čega se na njihovo zapošljavanje u Federaciji BiH odnosi 438.620,00 KM, u Republici Srpskoj 219.380,00 KM te u Brčko Distriktu BiH 42.000,00 KM. Sredstva će biti realizirana u saradnji sa zavodima za zapošljavanje entiteta i Brčko Distrikta, na osnovu javnih poziva koje raspisuju zavodi.
Za zdravstvenu zaštitu Roma predviđeno je 400.000,00 KM, a sredstva će biti realizirana  u saradnji sa zavodima za zdravstvenu zaštitu entiteta i Brčko Distrikta, i to u Federaciji BiH  250.640,00 KM, Republici Srpskoj 125.360,00 i Brčko Distriktu 24.000,00 KM. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će zaključiti memorandume o razumijevanju sa zavodima za zdravstvenu zaštitu kojim će biti utvrđen način realizacije ovih sredstava.

VMBiH OSUĐUJE SVAKI OBLIK PRIJETNJI I NAPADA NA NOVINARE

Vijeće ministara BiH osuđuje svaki oblik prijetnji i napada na novinare i izražava spremnost za borbu protiv širenja govora mržnje, naglašeno je tokom razmatranja Platforme Vijeća Evrope za zaštitu novinarstva i sigurnost novinara.
U Platformi se  navodi da su tokom 2017. godine zabilježena 24 slučaja napada na novinare koji dolaze iz Bosne i Hercegovine te su konkretno opisana dva slučaja koji se odnose na  prijetnje novinarima „N1“ i „Večernjeg lista“.

POKRENUTA PROCEDURA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi s pristupanjem Bosne i Hercegovine Programu za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropske unije te pokrenulo proceduru za pristupanje BiH ovom programu.
Ministarstvo civilnih poslova u skladu sa ustavnim nadležnostima imenovano je za instituciju nadležnu za proces pristupanja i koordinaciju učešća Bosne i Hercegovine i zaduženo je da Općoj upravi Evropske komisije, nadležnoj za Program EaSI, dostavi Pismo interesa za učešće u Programu.
Ovaj program podržava promociju višeg stepena zapošljavanja, garanciju adekvatne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.

 
(Vijesti.ba)

Izdvajamo