Sarajevo -1 °C Utorak 20.03.


05.08.2017. / 19:50h Intervjui - Ševal Kovačević za Vijesti.ba

Hrvatska konstantno narušava UN-ove konvencije o pravu mora i ugrožava suverenitet BiH

Hrvatska konstantno narušava UN-ove konvencije o pravu mora i ugrožava suverenitet BiH
Definitivno bi se gradnjom Pelješkog mosta ugrozio suverenitet BiH u pogledu gubitka unutrašnjih voda i poništilo pravo BiH kao pomorske zemlje da bude spojena sa međunarodnim vodama. To bi bila nesaglediva kako politička, tako i ekonomska i svaka druga šteta. Morske vode ispod nekog indiciranog Pelješkog mosta nisu unutrašnje vode Republike Hrvatske, to su međunarodne vode, i Hrvatska konstantno narušava odredbe Konvencija UN o pravu mora i to sa više aspekata, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba Ševal Kovačević predsjednik Pomorskog društva BiH.

VIJESTI.BA: Delegat u Domu naroda PD PS BiH Halid Genjac danas je kazao da BiH nikada nije dala saglasnost za gradnju PeljeŠkog mosta. Da li bi u takvoj situaciji gradnja predstavljala kršenje UN-ove konvencije o pravima mora?

KOVAČEVIĆ: Apsolutno. Gospodin Genjac je u pravu, jer nikada Predsjedništvo a niti Vijeće ministara BiH nije dalo nikakvu saglasnost oko gradnje Pelješkog mosta. Hrvatska je obaveze razgraničenja na moru sa BIH umjesto krupnog političkog pitanja konstantno pretvarala u tehničko pitanje poput visine Pelješkog mosta. Zanemarivala činjenicu da je BiH pomorska zemlja sa duboko usječenom obalom i da mora imati međunarodni slobodan pristup otvorenom moru, Neumskim i Korčulanskim kanalom. Hrvatska je u obavezi da koriguje Pomorski zakon iz 1994.godine i raskine ravne polazne limije izmedju Rt Prozd na Korčuli i Otoka Vodnjak, i time da ispuni odredbe Konvencija UN o pravu mora. Do sada ih konstantno narušava sa više aspekata.

VIJESTI.BA: BiH je sada pomorska zemlja. Da li bi gradnja mosta ugrozila taj status?

KOVAČEVIĆ: Gradnjom mosta ili bilo kakvih drugih građevina i vještačkih otoka bez prethodnog razgraničenja, a sporazum bi trebale usvojiti obje  drzave u parlamentu, definitivno bi se poništilo pravo BiH kao pomorske zemlje da bude spojena sa međunarodnim vodama. Ti bi bila nesaglediva kako politička, tako i ekonomska i svaka druga šteta.

VIJESTI.BA: Čije su morske vode ispod planiranog mosta. Hrvatska tvrdi da gradi na svojoj teritoriji?

KOVAČEVIĆ: Nije tačno da Hrvatska gradi most u svojim unutrašnjim vodama. Ona takve vode u Aquatoriju Neum uopće nema. Sve dok se granice ne uspostave i ne bude poznat položaj i širina plovnog puta za potrebe BiH iz Aeuatorija do iza Korčule sve u dužini 122 km. Morske vode ispod nekog indiciranog Peljeskog mosta nisu unutrašnje vode Republike Hrvatske, to su međunarodne vode u širini najmanje jedne nautičke milje do 2,5 milja, kako se vec napravi sporazum.

VIJESTI.BA: Kakvi bi tehnički paramateri mosta trebali biti da se ne ugrozi status BiH kao pomorske zemlje?

KOVAČEVIĆ: Oko dimenzija mosta u ovom trenutku nije dobro govoriti ništa sve dok se ne izvrši razgraničenje, definiraju unutrašnje vode BiH, slobodan međunarodni  plovni put, kao i da Hrvatska prestane sa blokadom BiH kao do sada. Da svaki brod mora ići u luku Ploče na pretres pa tek da uplovi u Neumski kanal. Ipak ako bi došlo do sporazuma i razgraničenja, BiH treba zahtjevati svjetske standarde mostova sa plovnim visinama i glavnim rasponom, poput mostova na, Bosforu, ne manje od 60 metara plovne visine niti ispod 500 metara glavnog raspona.

VIJESTI.BA:  Da li Evropska komisija treba revidirati odluku o dodjeli sredstava za gradnju mosta Hrvatskoj obzirom da bi nelegalna gradnja bila ugroŽavanje suvreniteta BiH?

KOVAČEVIĆ: Evropska unija i  Europska komisija odobrile su sredstva za gradnju Pelješkog mosta bez pravnog osnova jer nije utvrđeno na čijoj se teritoriji gradi, kao i kakav karakter imaju morske vode koje premoštava planirani most, pa i preko čijeg slobodnog plovnog puta prelazi. Povrijeđeno je Međunarodno pravo mora iz nekoliko konvencija UN, a isto tako nije ispoštovana Bečka konvencija o obaveznoj uspostavi granica iz 23. avgusta 1978. godine.

Definitivno bi se gradnjom mosta ugrozio suverenitet BiH u pogledu gubitka unutrašnjih voda, nedefiniranog slobodnog plovnog puta koji bi se sveo ma neškodljiv prolaz, vrste plovila koja bi prolazila ispod mosta, pravo slobode polaganja energetskog i optičkog kabla po dnu mora, potom preleta aviona, i još puno prava koja proizlaze iz Načela o pravu mora. Odluku EU je potrebno bezuvjetno odložiti sve dok se granice ne uspostave a svakako na kraju i uskladiti sa pravnim stečevinama država u tom području na Jadranskom moru.

Razgovarao: Nihad Hebibović

(Vijesti.ba)