03.07.2017. / 20:58h Intervjui - Aljoša Čampara za TV1

Federalni USKOK bi poboljšao rezultate FUP-a i pravosuđa sveukupno

Federalni USKOK bi poboljšao rezultate FUP-a i pravosuđa sveukupno
Zakon o specijalnom tužilaštvu i posebnom odjelu Vrhovnog suda je već na snazi samo je njegova primjena odgođena. Dakle radi se o posebnom odjelu Suda i Tužiteljstva Federacije. Oni su vrlo interesantni u borbi protiv koruptivnih djela i organizovanog kriminala, to je za nas interesantno jer bi oni po prvi put imali prvostepenu nadležnost u saradnji sa FUP-om koja bi bila njihov servis. Dakle oni bi radili kao prvostepeni organi, a sada mi u suštini radimo sa kantonalnim tužiteljstvima i mislim da bi sigurno imali bolje rezultate. To možemo komparirati sa tim kada SIPA radi sa državnim tužiteljstvom i sudom. Posao bi brže i bolje funkcionisao i sigurno bi bili bolji rezultati FUP-a a i pravosuđa sveukupno, kazao je za TV1 ministar unutrašnih poslova FBiH Aljoša Čampara.

TV1: Federalna uprava policije postiga je najbolje rezultate od svog osnivanja. Šta se pod tim najboljim rezultatima podrazumijeva i u kojim segmentima?

ČAMPARA: Mi na godišnjem nivou pravimo analizu rada FUP-a i u zadnje tri ili četiri godine bilježimo stalno poboljšanje rada FUP-a, ali za 2016.godinu, reći ću vam dva podatka; Podnijeli smo 321 izvještaj o počinjenju krivičnih djela, što je za 20 posto u odnosu na 2015. ili kod otkrivenosti krivičnih djela, za 808 je veća otkrivenost tih djela nego za 2015. i to je nekih 68 posto. Naravno tu dolaze u obzir i neki drugi segmenti, saradnja sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, tako da sa sigurnošću možemo reći, da je 2016.godina od samog postojanja FUP-a ima najbolje rezultate, a na to se sada može nadovezati i prvih pet mjeseci u ovoj godini gdje ti rezultati prate taj trend i možemo biti vrlo ponosni na te rezultate i ja se iskreno nadam da će policijski službenici na čelu sa direktorom FUP-a kao i policijski komesari nastaviti u ovom pravcu voditi policijsku strukturu u Federaciji.

TV1: Koliko su FUP i Ministarstvo spremni da sačuvaju sigurnost i ustavni poredak?

ČAMPARA: Mi ćemo sigurno sve učiniti prije svega da radimo sa ustavom i zakonom, to je naša obaveza i sve ćemo učiniti da zaštitimo ustavni poredak, sigurnost građana i njihovu imovinu, a mislim da policijska struktura u Federaciji, kada imamo podatak da se tu radi oko 8.500 policijskih službenika, može adekvatno odgovoriti na sve izazove koji se budu postavljali pred njima. U zadnjem periodu nije bilo izazova na koje policija nije uspjela adekvatno odgovoriti, i to čemo i u budućnosti činiti štiteći prava građana.

TV1: Kada se može očekivati Zakon o specijalnom tužilaštvu i posebnom odjelu Vrhovnog suda i šta bi njegovo usvanjanje konkretno značilo?

ČAMPARA: Taj zakon je već na snazi samo je njegova primjena odgođena. Dakle radi se o posebnom odjelu Suda i Tužiteljstva Federacije. Oni su vrlo interesantni u borbi protiv koruptivnih djela i organizovanog kriminala, to je za nas interesantno jer bi oni po prvi put imali prvostepenu nadležnost u saradnji sa FUP-om koja bi bila njihov servis, dakle oni bi radili kao prvostepeni organi, a sada mi u suštini radimo sa kantonalnim tužiteljstvima i mislim da bi sigurno imali bolje rezultate. To možemo komparirati sa tim kada SIPA radi sa državnim tužiteljstvom i sudom. Posao bi brže i bolje funkcionisao i sigurno bi bili bolji rezultati FUP-a a i pravosuđa sveukupno.

TV1: Šta je ministarstvo uradilo na tome polju?

ČAMPARA: Mi smo prije godinu dana svoj pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prilagodili ovome zakonu koji je na snazi, i mi smo apsolutno spremni da budemo u pravnom smislu budemo servis pravosudnim institucijama. Federalna Vlada je već izdvojila 5 miliona KM putem ministarstva pravde da se već krene u proceduru odabira tužitelja i sudaca za ove posebne odjele, i to je prva faza za koju će biti dovoljno novca. U stalnim kontaktima smo sa ovlaštenim licima odnosno glavnim federalnim tužiteljem i predsjednikom Vrhovnog suda. Mi smo kao FUP dali svoj objekat na raspolaganje da oni odluče da li im odgovaraju ti kapaciteti, i uputili smo inicijativu ka Vijeću ministara da se to izuzme kao državna imovina, i da se da na raspolaganje posebnom odjelu suda i tužiteljstva Federacije.

campara-tv1-3

TV1: Ima li onih u insititucijama i vlasti koji bi odugovlačili to?

ČAMPARA: Vjerovatno ima. Ja ne mogu sada da špekulišem, vidjet ćemo u narednom periodu. Postoje neke pojave da sve ono što se digne na federalni nivo da neki nisu baš zadovoljni s tim, ali mi smatramo da je to jedna dobra odluka i da s tim treba ići do kraja, upravo zbog toga što ovo društvo opterećuju korupcija i kriminal i mi se moramo uhvatiti u koštac sa tom pošasti i početi riješavati probleme u interesu svih građana Federacije.

TV1: Često se govori, a iz RS-a dolaze ocjene kako u Federaciji postoje određeni kampovi za obuku terorista. Jesu li te tvrdnje utemeljene?

ČAMPARA: Naravno da nisu. Bilo je tih pokušaja na političkoj osnovi da se prikupe određeni poeni i da se Federacija prikaže kao slabiji dio države, što nije tačno. Bilo je izjava iz regiona da se u BiH vraća hiljadu nekakvih ratnika iz Sirije, to su sve obične laži i nebuloze. Mi čak ovdje prema egzaktnim pokazateljima, već zadnju godinu dana i više nemamo nijedan odlazak naših državljanja na strano ratište, a oni koji su se vratili procesuirani su od strane nadležnih policijskih organa. Ja nisam za to da se te stvari stavljaju pod tepih i o njima treba vrlo otvoreno govoriti. Mi smo nažalost imali tih gnusnih akata, ali moramo činiti sve da preventiramo to, i ne samo policija nego i šira društvena zajednica se mora ukkjučiti u to. Na svu sreću imamo islamsku zajednicu i Reisa kao vrhovnog autoriteta koji su pomogli u ovome procesu i oni se sada bave programima deradikalizacije i šira društvena zajednica mora biti uključena u tu borbu. Ko god ima iluziju da sama policija to može riješiti, vjerujte mi da taj misli pogrešno.

TV1: Kada se govori o toj opasnosti, ima li je, kolika je ona zapravo?

ČAMPARA: Opasnosti ima sigurno, i mi nismo ništa drugačija zemlja u odnosu na zemlje regiona, Evrope pa ako hoćete i svijeta. Vidjeli smo šta se u mnogo uređenijim zemljama dešava koje imaju jaču policijsku strukturu, ali sve policijske strukture u BiH moraju učiniti maksimalan napor da to osujete, a teško je sada reći da nekoj budali neće na pamet pasti da pokuša uraditi nešto. Razmijenjujemo podatke sa agencijama, imamo i oformljen štab na nivou FUP-a koji je u stalnoj vezi sa drugim policijskim agencijama. Mi sve činimo da se ne desi neko zlo u BiH, i tako ćemo raditi i u budućnosti.

TV1: Šta je sa usvajanjem zakona o policijskim službenicima?

ČAMPARA:Taj zakon sada ide na Vladu u formi prijedloga. Obavljena je šira javna rasprava. Mi smo taj zakon radili u saradnji sa međunarodnim institucijama, a dobili smo i pismo podrške od strane OHR-a, Evropske komisije i Američke amabasade. Oni podržavaju donošnje zakona koji je usklađen sa evropskim standardima. On će se odnositi na policijske službenike u Federacijie prije svega na FUP ali će biti dobra osnova za izradu kantonalnih propisa koji bi trebali biti harmonizirani sa Zakonom o policijskim službenicima na nivou FBIH. Ja sam zadovoljan i očekujem da će što prije biti poslan ka parlamentu FBiH.

TV1: Danas je promovisano novih 25 kadeta, zatim neka unaprijeđenja, hoće li toga biti još i šta je sad policiji najpotrebnije?

ČAMPARA: Ponosni smo što smo primili 25 kadeta u FUP. Oni su danas položili svečanu zakletvu i potpisali su ugovore o radu. Obučavani su na policijskoj akademiju. Kroz akademiju je obuku prošlo preko 400 kadeta, to su sve novi službenici u činu policajca i mlađeg inspektora. U narednom periodu očekujemo prijem od 500. Dakle u periodu od godinu dana biće primljeno 1000 novih policajaca za područje cijele Federacije. Najvažniji je prijem novih kadrova zato što je dosta ljudi otišlo u mirovinu, zatim stana edukacija i nabavka nove opereme. Mislim da sve vlade, i federalna i kantonalne moraju imati razumijevanja da se određena sredstva izdvajaju iz budžeta za rad policijskih agencija, i ovu priliku koristim da kažem da se ima više razumijevanja kada su u pitanju zahtjevi komesara i direktora kada je u pitanju izdvajanje veće svote novca iz budžeta i za prijem novih službenika i za opremu ali i za edukaciju i usavršavanje.

(Vijesti.ba)