Sarajevo -5 °C Nedjelja 25.02.


10.01.2017. / 19:42h BiH - Zahtjev Odbora za proslavu Dana RS-a

Ministarstvo odbrane još 24. novembra primilo zahtjev za angažovanje vojnog orkestra

Ministarstvo odbrane još 24. novembra primilo zahtjev za angažovanje vojnog orkestra
Ministarstvo odbrane je još 24. novembra prošle godine primilo od službe predsjednika RS zahtjev za angažiranje vojnog orkestra u aktivnostima planiranim za osmi januar. Poznato je da je Dodik, iako je to sam tražio, nakon što je odobreno, odbacio učešće samo vojnog orkestra, te tražio učešće Trećeg puka. Taj zahtjev je ministrica Pendeš, umjesto predsjedništvu poslala Zajedničkom štabu i tako pokrenula komandni lanac.

22. novembra. 2016.godine na adresu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine stigao je Zahtjev za angažovanje vojnog orkestra od strane Odbora za proslavu Dana Republike Srpske.

U tome zahtjevu stoji:

Programom proslave 9.januara - Dana Republike Srpske predviđeno je da se 8.januara 2017.godine polažu vijenci u Banjoj Luci i to:

10 časova    Spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske na grobu Sveti Pantelija

11 časova    Trg palih boraca NOP-a i

12 časova Spomen- kosturnica na Gradskom groblju

Molimo Vas da nam ovim povodom odobrite angažovanje vojnog orkestra na navedenim lokacijama

U odgovoru na ovaj zahtjev Operativna komanda OS BiH u vezi predmeta Angažovanje resursa OS BIH, a koju potpisuje general-pukovnik Anto Jeleč, naređuje se da operativna komanda OS BIH sagleda mogućnost angažovanja vojnog orkestra u Banjaluci dana 08.01.2017. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 časova. Izvještaj o mogućnosti pružanja podrške potrebno je dostaviti do 27.12.2016.godine, dok je za realizaciju ovog Naređenja odgovoran Komandat OK OS BiH.
 

(Vijesti.ba)