Ko treba da preuzme partnerstvo u najvažnijim energetskim projektima?
32.05%
NjEMAČKA
4.05%
SAD
18.68%
KINA
45.21%
NIKO
Nazad