Šta je najveći razlog odlaska ljudi iz BiH?
14.11%
Nezaposlenost
6.69%
Neizvjesnost
5.92%
Korupcija
16.39%
Neuređenost države
56.89%
Strah od sukoba
Nazad