Šta je najveći razlog odlaska ljudi iz BiH?
14.87%
Nezaposlenost
6.91%
Neizvjesnost
6.12%
Korupcija
17.06%
Neuređenost države
55.04%
Strah od sukoba
Nazad