Sarajevo 0 °C Petak 27.11.


28.07.2012. / 13:13h BiH - Nepravilnosti u raspolaganju javnim novcem / vijesti.ba

Nijedna institucija u FBiH nije dobila pozitivno mišljenje

Nijedna institucija u FBiH nije dobila pozitivno mišljenje
Nijedna institucija, zavod, fond, agencija i javno preduzeće u Federaciji BiH nisu dobili pozitivno mišljenje Kancelarije za reviziju institucija FBiH za poslovanje u prošloj godini.

- Ukoliko se i ubuduće nastavi sa ovakvim nalazima, doći će do stečaja, ne samo budžeta FBiH, već i kantonalnih budžeta - rekao je glavni revizor Kancelarije za reviziju institucija u FBiH Ibrahim Okanović.

On je naglasio da se uočene nepravilnosti u raspolaganju javnim novcem ponavljaju iz godine u godinu, krše se zakoni, ne poštuju revizorske primjedbe i izostaje odgovornost za propuste.

Revizori su ustanovili da su budžetski korisnici u FBiH u prošloj godini zajedno potrošili 4.300.000 KM na telefonske i poštanske usluge, dok je na putovanja potrošeno 3.600.000 maraka, a na gorivo i održavanje vozila 3.300.000 maraka.

Na reprezentacije je potrošeno milion maraka, a po osnovu ugovora o djelu i naknada za rad članova komisija potrošeno je 5.800.000 maraka.

(Srna)