Sarajevo 6 °C Subota 25.03.


12.03.2017. / 21:57h Intervjui - Akademik Ferid Muhić za Vijesti.ba

Ako Bošnjaci ne sačuvaju svoj identitet, neće imati ni BiH ni bošnjačku državicu

Ako Bošnjaci ne sačuvaju svoj identitet, neće imati ni BiH ni bošnjačku državicu
Moja teza je vrlo jednostavna. Ne prave države ljude nego ljudi i narodi prave države. Mi Bošnjaci sada idemo od one teze, dok je Bosne biće i Bošnjaka. Nije istina! Nije istina, Bosne nije bilo petsto godina ali Bošnjaci su opstali. Mnogih država nije bilo ali su narodi opstali. Moja teza je suprotna- dok je Bošnjaka biće i Bosne. Sada je od vitalne i od presudne važnosti zadatak, očuvati svoj sopstveni identitet, istakao je razgovoru za Vijesti.ba akademik Ferid Muhić.

VIJESTI.BA: Kako ste Vi vidjeli odluku Međunarodnog suda pravde u Haagu da odbaci zahtjev BiH za reviziju presude?

MUHIĆ: Prva reakcija me zaprepastila. Mislio sam da je to još jedan od onih administrativnih dokaza neke arogancije koja ignoriše i situaciju i potrebu i istinu i pravdu. Zaprepastila me brzina te odluke kao i njena skučena formaliziranost koja nije ukazivala na ništa supstancijalno, dok nisam došao do ovog novog podatka koji baca sasvim drugo svjetlo ili tačnije sklanja svjetlo i baca mrak na cijelu priču, to jeste mrak jedne vrste neodgovornosti u najboljem slučaju ili jedne veoma ozbiljne mogućnosti za optužbu u realnijem kontekstu - dakle aktera u ovom konkretnom slučaju. Nažalost to su Izetbegović i Softić.

 Ako je istina, a očigledno je da je istina to da je Softić 25.maja 2016.godine poslao pitanje do sudskog registrara - da li je on legitiman agent odnosno predstavnik BiH i da je već 26.maja, dakle naredni dan, dobio jasan odgovor da nije i da bi morao obnoviti taj cijeli postupak i da pri tome nije donio nikakve dokumente koji bi dokazivali njegovo imenovanje, da ono vrijedi i da je on pravi čovjek za reviziju ili legitiman pred zakonom. Ako je to istina, amplituda mogućnosti je velika ali samo na onoj negativnoj strani. Od jedne potpune nepromišljenosti i potpune neodgovornosti u najboljem slučaju, nepoznavanja principa djelovanja sudstva što je neshvatljivo s obzirom na funkciju do sasvim realnih mogućnosti da oni koji su protiv njih na ovome izgrade tezu o tome da su oni sabotirali cijeli proces i da su čak fingirali ovo sa Ivanićem i da su svu tu stvar napravili u dogovoru sa srpskom stranom, što bi bilo bi bilo strašno. Međutim te mogućnosti ostaju u sferi teorije potpuno otvorene, tako da sam ja zatečen u najgorem kontekstu te riječi.

VIJESTI.BA: Kako uopće gledate na to da odgovorni, u provom redu, Izetbegović i Softić koji se danas oglasio ne žele da preuzmu ni minimum odgovornosti za ovu može se slobodno reći, katastrofu?

MUHIĆ: Ja ne znam, ali to me nažalost priklanja više onome da su oni u neku ruku mirne savjesti odradili nešto što su s nekim drugim dogovorili jer ako je bio propust čovjek se zbog njega pokaje. Pa i to bi bilo malo za ljude koji su napravili ovakvu grešku ako su je nehotično uradili. Nisam do ovog trenutka pročitao saopćenje sa kojim se Sotić oglasio. Ali oglašavati se poslije svega u smislu odbrane to pokazuje vrlo negativnu varijatnu, da ljudi ustvari  znaju šta su uradili a ne da ne znaju.

VIJESTI.BA: Softić je kazao da mišljenje registara o njegovom legitimitetu nije bilo relevantno jer to navodno nije bilo mišljene Suda u cijelosti.

MUHIĆ: To je nevjerovatno. Nije ozbiljno mišljenja a na osnovu toga su odbili cijeli zahtjev za reviziju. Upravo zbog te neozbiljnosti. To je totalno besmisleno i bez ikakvih argumenata degradirali su BiH i napravili joj ogromnu štetu, Bošnjacima kao narodu, žrtvama genocida. Doveli su se i situaciju da se najgore sumnje direktno mogu veoma argumentovano uputiti na njihovu adresu. Ta Sotićeva reakcija koju ste mi sada rekli za mene je apsolutno otežavajuća a ne olakšavajuća okolnost i više me navodi na to da je on od samog početka znao kako će to na kraju izaći.

VIJESTI.BA: Da pređemo na drugu temu. Prije par dana izjavili ste da bi na neki način trebalo preispitati postojanje ili formiranje tzv "fildžan države". Kazali ste u neku ruku da je BiH fantomska država i da bi Bošnjaci, ako već postoji Crna Gora kao država od 600 hiljada stanovnika, trebali razmotriti pitanje svoje nacionalne države koja bi brojala dva miliona stanovnika. To je jedan stav koji do sada nismo bili u prilici da čujemo od bošnjačkih akademika. Ne vjerujem da se sa tim stavom mogu složiti akademici osobito Filipović i Duraković. Na što ste konkretno mislili kada ste govorili o takvoj državi?

MUHIĆ: Vi ste relativno korektno prenijeli to. Međutim tu postoji jedan bitan nesporazum. Naime ja sam govorio kao analitičar a ne kao čovjek koji odlučuje. Ja nemam nikakvu moć da zagovaram ovo ili ono.

VIJESTI.BA: Jasno.

MUHIĆ: Nije jasno jer su mnogi komentari meni već stigli na adresu kao da sam ja to sam već uveo i kao da imam moć da to uvedem. Uloga analitičara je da ispita sve realno i logički otvorene mogućnosti. Naravno ne sasvim nerealne, da će ljudima izrasti repovi i da će dobiti krila, ali realne mogućnosti su hoće li se odvojiti onbaj treći dio odnosno nekadašnja Herceg Bosna ili neće. Realno je moguće da neće, realno je moguće da hoće. Šta ako se i to odvoji? Realno je moguće. U analizi je bilo nezamislivo da će Bosna nakon svoje teritorijalne integralnosti i cijelovitosti praktično izgubiti pola svoje teritorije. Pola Bosne nije više bosansko, ono se zove Republika Sprska i odgovara na pitanje - ne kako se ti zoveš mali ili mala nego čija si ti; ja sam srpska kaže ta mala, koja je 49 posto od cijele Bosne. Ona kaže - ja sam srpska. Njen prisvojni pridjev je potpuno izdvaja iz konteksta Bosne. Ima posebnu mogućnost da blokira rad, posebnu mogućnost da postavi veto i tako dalje. Sve to pokazuje da je naša ideja kojoj sam se ja u početku zaista čudio razgovarajući sa rahmetli Alijom - on je rekao, to je samo na papiru, Bosna je cijela. Ja sam deset ili petenaest godina sa mojim prijateljima, rođacima i sa ljudima na pozicijama razgovarao o Bosni, uporno, čak i danas mnogi od njih kažu, to je samo na papiru. Međutim realno i objektivno to nije tako. Pedeset posto Bosne već nije Bosna. Mogućnost da se i onaj drugi dio, u znatno manjem procentu, ali ipak u nekom procentu, odvoji, ostaje otvorena.

VIJESTI.BA: Dobro, ali šta Vi vidite kao rješenje?

MUHIĆ: Ne vidim odmah rješenje. Prvo da postavimo koordinate problema. Moramo to objasniti. Nije ovo anketa na ulici o tome - šta vi mislite hoće li opstati Bosna. Tako da tražim više vremena da odgovorim. Dakle mora se analizirati prvo da vidimo šta ako se to desi. Ne možemo turiti glavu u pijesak kao noj i reći da toga neće biti, Bosna je moguća samo kao zajednica i samo kao cijelovita. Već nije cijelovita dvadeset godina. Dakle, šta ako se odvoji ovaj dio? Propale su mnoge države. Propao je Sovjetski Savez koji je bio najveća država svih vremena. Propala je Jugoslavija za koju smo vjerovali da nema šanse da dođe do nekih sukoba.  Postoji mogućnost da se odvoji dio BiH. Reći ću vam jedan detalj. Jedna ruska geostrateška agencija je objavila kartu Balkana na kojoj više nema Bosne, nego ima istočni dio koji je malo više prema rijeci Bosni, ima Srbija i zapadni dio koji je Hrvatska. Bosne nema više. To oni procjenjuju negdje za 2030.godinu. Ta karta je objavljena na internetu. Predstavnik britanske ambasade saopštava da su dvije države na Balkanu pred raspadom. Priče o prekorojavanju granica koje se ne smiju prekrojiti formalno su tema o kojoj danas i neki diplomatski predstavnici govore. Nije bitno da li je to samo u nekom drugom kontekstu da alarmiraju, ispitaju i testiraju ili je to stvarno dio programa. Varijanta da bi mogli odvojiti dio Bosne postoji. 

I sada tu mi Bošnjaci uporno skačemo i držimo se toga da to ne može da se desi jer ako to bude mi smo gotovi. Naprotiv, ako ti to bilo, i stvarno se ostvarilo da Bosna isčezne, odnosno da pređe jednim dijelom u Srbiju a drugim u Hrvatsku šta bi nama ostalo?

VIJESTI.BA: Ostala bi neka muslimanska državica i to je jasno.

MUHIĆ: Ne, ne bi ostala. Ostaje ustvari da nas asimiliraju jer granica ide posred Bosne, uslovno rečeno. Nema nikakve muslimanske fildžan državice. Međutim, realno ne treba isključiti sad u analizama ni tu varijantu. Šta je bolje? Ako bi već do toga došlo , priklanjati se samo Hrvatima ili Srbima i pokušavati tu održati svoj nacionalni identitet ili insistirati na tome da onaj dio na kojem su Bošnjaci većina napravi onoliko koliko može nekakvu svoju svoju državu pa neka je zove kako god ko hoće. To bi bila teritorija po broju stanovnika velične Slovenije ili Makedonije, četiri ili pet puta veća od Kosova, veća od Crne Gore. To seu države. Slovenija, znamo kakva je. Makedonija, Kosovo, Crna Gora, to su države. Broj stanovnika bi bio tu, kao Slovenija ili Makedonija. Teorijski nema razloga da smatramo kako ne bi mogla opstatati. Ekonomski nema razloga da smatramo da ne bi mogla opstati. 

U tome slučaju, iako uvijek kažem da je to hipotetički kontekst , u slučaju kada bi došlo da se otcijepe mi bismo morali i spas bi za nas bio upravo insistiranje na takvoj državi jer bi njeno priklanjanje srpskom ili hrvatskom entitetu značilo našu definitivnu asimilaciju. Moja teza je vrlo jednostavna. Ne prave države ljude nego ljudi i narodi prave države. Mi Bošnjaci sada idemo od one teze, dok je Bosne biće i Bošnjaka. Nije istina! Nije istina, Bosne nije bilo petsto godina ali Bošnjaci su opstali. Mnogih država nije bilo ali su narodi opstali. Moja teza je suprotna- dok je Bošnjaka biće i Bosne. Sada je od vitalne i od presudne važnosti zadatak, očuvati svoj sopstveni identitet.

VIJESTI.BA: Zašto se u toku rata nije pristalo na sve to? Mogao je Izetbegović to potpisati 1995.godine?

MUHIĆ: Ja lično mislim da je to bilo mnogo bolje rješenje. Jer ovo je veoma nezgodno, živjeti zajedno u istoj državi sa onima koji produžuju istu politiku. Ovo jeste nova generacija djelomično ali RS praktično produžuje istu politiku, negiranja genocida. Zato sam u ovom kontekstu  shvatio da bi to bilo pravo rješenje i vaše pitanje je izvanredno. To je trebalo odmah reći. Ne reći ipak smo sačuvali. Nismo je sačuvali. Ono što smo sačuvali je 51 posto. Kad smo mi uz njih izdržali ovih dvadeset godina, pa mi bismo bez njih procvijetali. 

VIJESTI.BA: Ne znam koliko pratite medije u Bosni i Hercegovini, ali ove Vaše teze, moram to reći, naišle su na jedno oduševljenje medija pod političkom kontrolom Dragana Čovića i uslovno rečeno onih koji se zalažu za tzv "treći entitet". Kako gledate na to?

MUHIĆ: Nisam pratio to. Ja njih razumijem i nije me to iznenadilo, mada bi se recimo ja užasnuo od toga da svaki dan u parlamentu susrećem čovjeka koji je prostirao crveni tepih Dariju Kordiću ubici žena i djece u Ahmićima. To je nezamislivo. Susretati se sa njim i razgovarati s njim.

VIJESTI.BA: Upravo takva podjela Bosne i Hercegovine je ono zašto se borio Dario Kordić.

MUHIĆ: Nije. Šta hoću reći? Naravno da je najbolje to kada bi Bosna bila integralna i biće ona opet integralna ali samo ako Bošnjaci održe svoj identitet i svijest o sebi. Ako bi se ovi odvojili, a vidite da rade na tome, vidite da se Čović oduševljava, to me nimalo ne čudi. Oni to hoće. To je realna opasnost. Mi se trebamo pitati a ne govoriti - neće valjda da nas udari. Šta ako nas udari i ako to ne možemo da spriječimo? U tome slučaju nije rješenje zabijati glavu u pijesak nego svoje do posljednjeg metra odbraniti i onda razmisliti kako kroz to izdržati i spasiti svoj identitet. Međutim, to je naravno jedna od najcrnjih opcija. Oni se raduju jer bi im to donijelo mogućnost da otmu taj dio Bosne, ali je to toliko realno moguće jer je pola Bosne oteto, mada neki od nas govore da nije i da je to još uvijek dio Bosne. Taj njihov entuzijazam i euforija pokazuju da oni od svojih planova nisu odustali i da Tuđmanova teza i sami Ahmići jesu bili u kontekstu da se istrijebe Bošnjaci iz dijelova koji mogu da se priključe Hrvatskoj. Tako da je za nas realno jedina varijanta da se suočimo sa tom mogućnošću. Ako se to može spriječiti, naravno da je bolje spriječiti i treba svu snagu usmjeriti na to da se spriječi ta opcija. Ali ako se ne može spriječiti, moramo se pitati , šta ako ne uspijemo spriječiti.

VIJESTI.BA: Mislite li da politika SDA vodi u pravcu koji pominjate?

MUHIĆ: Nažalost ja mislim da vodi ali u gorem smislu. Ide ka tome da postepeno Bošnjake sasvim liši svakih aspiracija da imaju svoju državu. To je izgrađeno na tome - budite Bošnjaci ali nemojte tražiti svoju državu. To onda znači da jednog dana kada se odvoji i onaj hrvatski dio onda ćete moći da fino budete Bošnjaci u Srbiji i Hrvatskoj i da postepeno prestanete biti to a postanete Srbi i Hrvati. Dakle ona ide u pravcu toga, ona je već ponudila i podjelu Mostara što me je šokiralo.

VIJESTI.BA: Ne znam zašto Vas to šokira ako u kranjem cilju bošnjačku nacionalnu državu vidite kao rješenje. Podjela Mostara je put u to?

MUHIĆ: Nije to naš cilj, to je alternativa koja može proizaći iz najcrnjeg scenarija a taj najcrnji scenarijo je realno moguć. Ja ne kažem da je to bolje. Kažem da je to spas u slučaju da potonu sve druge lađe, a ne da kažemo, nećemo ni tada svoju državu.

VIJESTI.BA: Mislim da to nije nikakav spas nego jedino što ostaje?

MUHIĆ: Ali SDA neće ni to i to je ono što ja kažem. Mi nećemo to, ali šta ako dođe do toga. Mora se shvatiti da je to jedino što ostaje a ne da mi tome trebamo težiti. Trebamo težiti integralnoj i cijelovitoj Bosni, uključujući i onih 49 posto otetih genocidom. To bi trebao biti naš strateški generacijski projekat dok smo na ovom svijetu kao Bošnjaci. I Jevreji su izgubili svoju državu i poslije dvije hiljade godina su je napravili, makar na tuđoj teritoriji, jer su održali svoj identitet. Dakle nisu prestali biti Jevreji. Mi prestajemo biti Bošnjaci, čak toliko da više ne smijemo ni zamisliti neku svoju državu u slučaju da nam otmu i ono malo što je ostalo.

VIJESTI.BA: Jedan ste od osnivača Bošnjačke akademije nauka i umjestnosti ( BANU). Kako Vaše kolege unutar akademije na ovakve stavove? Kakva su njihova razmišljanja?

MUHIĆ: Pa ne znam kako gledaju. U odnosu na ovo pitanje nisam dobio nijedan komentar.

VIJESTI.BA: Nije jasno kako ne znate kako gledaju. Ovo je krucijalno pitanje kojim bi trebala da se bavi jedna akademija.

MUHIĆ: Ja se s njima ne vidim. Ja sam u Skopju i rijetko se čujemo a nisu odgovorili ništa.

VIJESTI.BA: Dakle, BANU ne radi ništa?

MUHIĆ: To je vaša formulacija. Moja formulacija je da se što se tiče ovog mog stava i analize nemam nikakakav komentar od nijednog člana Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Razgovarao: Nihad Hebibović

(Vijesti.ba)


Komentari - Ukupno 248

NAPOMENA - Portal Vijesti.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Vijesti.ba!

Top 10 komentara


Bosniak 13.03.2017. 11:51
Pod hitno je potrebna redefinicija ciljeva bošnjačke politike. Svakodnevno svjedočimo tome kako dejtonska BiH sve više postaje sredstvo u rukama dva UZP da se bošnjaci politički i vojno svedu na jednu vjersku palestiniziranu grupu. U konačnici se gleda da sve stvari koje su u korist Bošnjacima postanu disfunkcionalne i da se dovede do raspada države. Revizija nam je pokazala da se zločin, genocid, protjerivanje isplati, da nema pravde, da je na žrtvu vječito uperen prst a jedan od razlog ja i to što se na Bošnjake u EU gleda kao neko ko ne pripada kršćanskom klubu. Bošnjacima je u prvom redu bitno da osiguraju svoj biološki opstanak (sjetimo se embarga) tako što će se promijeniti zakon o orušju po uzoru na SAD. Svaka bošnjačka kuća mora imati sredstva za odbranu. Od dejtonske BiH nema ništa, ona je postala tamnica bošnjačkog naroda. Konačan cilj mora biti stvaranje nacionalne države - Bosne u kojo bi živjeli svi Bošnjaci bivše republike BiH. Naravno bez nepotrebnog balasta opština u k
Bosniak 13.03.2017. 11:52
opština u kojima nema Bošnjaka, kao što su Ljubinje, Nevesinje, Grude, Posušje i sl. Južne granice Bosne treba da budu na rijeci Neretvi. Ostatku teritorije gdje nema Bošnjaka i nije ih bilo, dopustiti da se otcijepi uz ogromne ustupke. Bošnjaka brojčano ima kao Slovenaca, analogno tome treba da imaju minimalno istu veličinu teritorije. Dosta je ovakvog života gdje za svaku sitnicu moraš da imaš dozvolu istih onih koji su činili genocid. Zamislimo da je drugi svjetski rat završio drugačije i da Poljaci moraju da grade državu sa nacistima i Rusima, da je za bilo što potreban konsenzus sa njima. Bošnjačke stranke da se prođu borbe za fotelje koje će svakako izgubiti jer iz hladnog klizimo ka vrućem ratu. Priprema odmah!
Kulin Ban 13.03.2017. 12:12
Ferid Muhic je kuckin UDBAS-ev isprdak. Veoma nepostovani UDBA-su i cetnicka prostitutko. Vas posljednji intervju N1 je vise nego skandalozan u pogledu vaseg spinovanja u korist fasistickih ideologija velike Srbije i velike Hrvatske, tvrdnjom da Bosnu treba razbiti i prihvatiti "realnost" stvorenu Milosevicevom i Tudjamnovom agresijom. Samo da ti porucim cetnicki smardu nad smradovima da je Bosna prezivjela i Otomanski imperiju i Austrougarsku im periju i dvije Jugoslavije i cetnicko-ustasku agresiju 90-tih i veleizdaju UDBA-sa poput tebe smradu cetnicki, pa ce prezivjeti i par Kusturica, Galijasevica i Muhica, prodanih cetnickih prostitutki. Mozes prodavati svoje "misljenje" za opstanak na katedri koliko god hoces, ali Bosnu razvaliti ne mozes, svinjo nad svinjama. Nasao si neiskusnog novinara na N1 da spinujes nebuloze na kojima bi ti cak i Karadzic zavidio.
Klun Ban 13.03.2017. 13:25
Bosniak ne SERI. Nije ti Bosna babovina da je cjepas I pravis neki begovat.
@Kulin Ban 13.03.2017. 13:49
Poseri takvu BiH u kojoj će Bošnjacima upravljati kao u Guantanamu. BiH da, ali ne po svaku cijenu, ne po cijenu palestinizacije i nestanka bošnjačkog naroda.
Srbin za Bosniak i Kulin Ban 13.03.2017. 13:57
Mržnja te jede , bolestan si jer istinu pravu nećeš da priznaš i toneš sve dubllje u patološku mržnju prema svemu što nije po tvojim mjerilima i mjerilima tebi sličnih . Ti si žrtva politike Alije Izetbegovića , dao vam je malo nade gurajući vas u rat , vjetar u leđa ste dobili od velikih sila i CNN -a koji su imali interes da za razbijanje Jugoslavije optuže Srbiju i Slobodana Miloševića i zato su vas gurali protiv nas . A vi ste to prihvatili jer nas mrzite i to je očiglednio .Ali ko vas jebe , sada ste ostavljeni ,nema više Klintona, NATO pakta i CNN da prenosi vaše laži i mate da se suočite sa istinom ko ste i kakvi ste . Ko vas jebe , poturice bolesne . Ćao
@Srbin za Bosniak i Kulin Ban 13.03.2017. 14:14
Gospodine, 1992.god. Jugoslavija kao država više nije postojala. Rušili su je kao prvo Tuđman i Milošević. Već tada vi Srbi se proglasili razbe SAO krajine, republike srpske u Hrvatskoj i BiH. Vukovar se razarao. Da li je Alija zavadio Srbe i Hrvate, Srbe i Šiptare? Referendum o samostalnoj BiH je bio kada je Jugoslavija već bila mrtva a slagao se mozaik Velike Srbije sa SAO krajinama. To da je Alija rušio Jugoslaviju možete pričati nepismenim Muslimanima sa veliko M.
Milasin 13.03.2017. 17:29
Velis bosniak da se pripremimo pa dobro oda ja upalit BELAJ -BAGER a ti drzi gace trceci ko i 92"
Srbine prestani lagat odmakni se od Cosiceve doktrine 14.03.2017. 17:09
SFRJ JE RAZBIO MILOŠEVIĆ Ovo je opšte poznata stvar, koju je na kraju krajeva potvrdio i Srdja Popović u Politici od 4. avgusta, 2008, gdje je rekao citiramo: "Jugoslaviju je razbio Milošević, a Srbija je bila prva republika SFRJ koja se otcijepila sa namjerom da uz pomoć JNA, prekomponuje SFRJ, stvori novu skraćenu Jugoslaviju kojom bi Miloševićeva Srbija dominirala. Ustavom iz 1990. godine, godinu dana prije proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, Srbija je sebe proglasila za samostalnu i suverenu državu koja više nema obavezu poštovanja saveznog Ustava i zakonodavstva i koja preuzima sve ključne nadležnosti bivše savezne države: odbranu, međunarodne odnose, Narodnu banku. Sljedećeg proljeća, još uvijek prije proglašenja nezavisnosti Hrvatske i Slovenije, Milošević donosi niz zakona iz nadležnosti bivše federacije. Od čega je to BIH pokušavala da se “otcijepi”
Srbine prestani lagat 14.03.2017. 17:10
SFRJ JE RAZBIO MILOŠEVIĆ Ovo je opšte poznata stvar, koju je na kraju krajeva potvrdio i Srdja Popović u Politici od 4. avgusta, 2008, gdje je rekao citiramo: "Jugoslaviju je razbio Milošević, a Srbija je bila prva republika SFRJ koja se otcijepila sa namjerom da uz pomoć JNA, prekomponuje SFRJ, stvori novu skraćenu Jugoslaviju kojom bi Miloševićeva Srbija dominirala. Ustavom iz 1990. godine, godinu dana prije proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, Srbija je sebe proglasila za samostalnu i suverenu državu koja više nema obavezu poštovanja saveznog Ustava i zakonodavstva i koja preuzima sve ključne nadležnosti bivše savezne države: odbranu, međunarodne odnose, Narodnu banku. Sljedećeg proljeća, još uvijek prije proglašenja nezavisnosti Hrvatske i Slovenije, Milošević donosi niz zakona iz nadležnosti bivše federacije. Od čega je to BIH pokušavala da se “otcijepi”?
guest1489388102 13.03.2017. 07:55
Akademik prica samo ono sto uceni i pametni ljudi kod Bosnjaka znaju vec odavno ali ne smiju da kazu jer je diktatura na vlasti. Sjetimo se onog akademika,zaboravih mu ime,sto je u potoku zavrsio zato sto je mislio svojom glavom.
Veky 13.03.2017. 08:51
Mi nismo to što tvrdimo da jesmo. Koju god naciju da odaberemo, tj. naziv za svoju naciju, nećemo biti u pravu. Stvarno ne znam šta da kažem...apsurdna situacija...mi smo zapravo kao neka genetska mutacija...greška prirode koja ne može biti podvrgnuta nikakvoj zvaničnoj klasifikaciji...Tako izgledamo u očima drugih. Šta ja tu mogu, nismo ni mi krivi što smo u toj svojoj koži u kojoj smo, a iz nje ne možemo. To je kod nas stvarno veliki problem. Konvertovali smo i sad glumimo starosjedioce, a plačemo za onima koji su nam ubili kralja i razorili zemlju. Da smo pametni, kao što nismo, živjeli bi kao sav normalan Svijet. No, ne možemo. Islam čini svoje.
guest1489392661 13.03.2017. 09:11
Tako je to na ovome svijetu ako nemas vojne snage da se odbranis bices jeven prije ili kasnije svejedno i nije to ni vazno puno ko je prav a ko je kriv nego uvjek jaci dere slabijeg a prica o pravdi je isto kao dudla za djecu
Poturica 13.03.2017. 09:38
"Bošnjaci" su bili drevni stanovnici Balkana, koji su se u međuvremenu pokrstili, slavenizirali, poturčili, islamizirali, endehanizirali, jugoslovenizirali, muslimanizirali i na kraju vratili svojim drevnim korijenima. Kontate li? Ni ja.
Kulin Ban 13.03.2017. 10:32
Ferid Muhic je kuckin UDBAS-ev isprdak. Veoma nepostovani UDBA-su i cetnicka prostitutko. Vas posljednji intervju N1 je vise nego skandalozan u pogledu vaseg spinovanja u korist fasistickih ideologija velike Srbije i velike Hrvatske, tvrdnjom da Bosnu treba razbiti i prihvatiti "realnost" stvorenu Milosevicevom i Tudjamnovom agresijom. Samo da ti porucim cetnicki smardu nad smradovima da je Bosna prezivjela i Otomanski imperiju i Austrougarsku im periju i dvije Jugoslavije i cetnicko-ustasku agresiju 90-tih i veleizdaju UDBA-sa poput tebe smradu cetnicki, pa ce prezivjeti i par Kusturica, Galijasevica i Muhica, prodanih cetnickih prostitutki. Mozes prodavati svoje "misljenje" za opstanak na katedri koliko god hoces, ali Bosnu razvaliti ne mozes, svinjo nad svinjama. Nasao si neiskusnog novinara na N1 da spinujes nebuloze na kojima bi ti cak i Karadzic zavidio.
Kuin Bna 13.03.2017. 10:34
Veoma nepostovani UDBA-su i cetnicka prostitutko. Vas posljednji intervju N1 je vise nego skandalozan u pogledu vaseg spinovanja u korist fasistickih ideologija velike Srbije i velike Hrvatske, tvrdnjom da Bosnu treba razbiti i prihvatiti "realnost" stvorenu Milosevicevom i Tudjamnovom agresijom. Samo da ti porucim cetnicki smardu nad smradovima da je Bosna prezivjela i Otomanski imperiju i Austrougarsku im periju i dvije Jugoslavije i cetnicko-ustasku agresiju 90-tih i veleizdaju UDBA-sa poput tebe smradu cetnicki, pa ce prezivjeti i par Kusturica, Galijasevica i Muhica, prodanih cetnickih prostitutki. Mozes prodavati svoje "misljenje" za opstanak na katedri koliko god hoces, ali Bosnu razvaliti ne mozes, svinjo nad svinjama. Nasao si neiskusnog novinara na N1 da spinujes nebuloze na kojima bi ti cak i Karadzic zavidio.
Kulin ban 13.03.2017. 10:35
Ferdi Muhic je kuckin UDBAS-ev isprdak. Veoma nepostovani UDBA-su i cetnicka prostitutko. Vas posljednji intervju N1 je vise nego skandalozan u pogledu vaseg spinovanja u korist fasistickih ideologija velike Srbije i velike Hrvatske, tvrdnjom da Bosnu treba razbiti i prihvatiti "realnost" stvorenu Milosevicevom i Tudjamnovom agresijom. Samo da ti porucim cetnicki smardu nad smradovima da je Bosna prezivjela i Otomanski imperiju i Austrougarsku im periju i dvije Jugoslavije i cetnicko-ustasku agresiju 90-tih i veleizdaju UDBA-sa poput tebe smradu cetnicki, pa ce prezivjeti i par Kusturica, Galijasevica i Muhica, prodanih cetnickih prostitutki. Mozes prodavati svoje "misljenje" za opstanak na katedri koliko god hoces, ali Bosnu razvaliti ne mozes, svinjo nad svinjama. Nasao si neiskusnog novinara na N1 da spinujes nebuloze na kojima bi ti cak i Karadzic zavidio.
za vekyja 14.03.2017. 11:45
Ma možete se klasifikovati. Vi ste lizoguzi - jebači kamila!
balije ko balije 13.03.2017. 07:30
23 posto bosnjacka drzavica.... hahahahahaahah
PL BIH 13.03.2017. 07:44
Jeli u ti 23% i np brcko srebrenica i bijeljina uracunta
KOX 13.03.2017. 08:12
U slucaju rata ta cifra se mjenja na 100% pa vi cetnicki misevi malo razmislite.
Veky 13.03.2017. 09:05
Sedamdeset godina smo živjeli pod Beogradom, nije nam falila dlaka s glave, a onda su se Srbi odjednom sjetili da nas "izgenocidišu"? No, neće biti da je tako. Nego smo se mi uskurčili, htjeli smo da preglasamo Srbe i pored opomena da to ne činimo, pa smo dobili baš ono što smo i tražili. I sad su nam krivi svi osim nas. A kad god smo bili u prilici da Srbima zabijemo nož u leđa, mi smo to i učinili. Evo, ja sam sasvim siguran da će Srbi rastaviti žito od kukolja. Jer Knjigu Istine drže oni u rukama već 1 000 godina. I znaju i ko i gdje i zašto. Znaju sve i svakoga na ovim balkanskim prostorima. Znaju gdje je svjetlost, a gdje tama. Ja ne sumnjam u to.
za vlahura 13.03.2017. 10:04
Jebace ti balija i mamu izenu i cerku i sve sto imas.
Dokle vise !!!! 13.03.2017. 01:24
H'ebem li vam mater sovinisticku ! Svaki dan ovaj portal siri mrznju i " vadi " ovakve tzv.akademike ! Slusajuci nacionalisticke stranke i bolesnike srusili ste cijeli balkan ! Sad hocete opet ! Hrvatska nema RS a Srbija nema federaciju pitajte se dali su zbog toga mozda bogati i mocni ??!!!! Jadnici jedni ne jebe vas niko u svijetu ni za kurac ! Znate li koliko geografskih i kulturoloskih razlika postoji njemackoj, britaniji, americi , rusiji PA OPET SE ZBOG TOGA NE RUSI DRZAVA ! Zalazite se za to da se svima na svim prostorima balkana obezbijede ista prava i mislite na svoju dijecu ! H'ebo vas Srbski, Hrvatski, Bosanski, Makedonski , Albanski jezik ! Svi ste braca ! Sve goli balkanac ! Stoko kad cete shvatit da ste bezbroj puta ratovali i gubili dijecu ZA STA !!!??? Boga oca ste srusili i sijebali mrznjom !Na kraju balde dodje sugavi stranac i svijetska banka da vam daju kredit koji ne mozete vratiti pa vam zbog toga onda uzmu prirodne resurse i sta ste na kraju ? Robovi !!!!!!
bosanac 13.03.2017. 02:48
svaka čast
Tako je! 13.03.2017. 03:35
Sve velike I uspjesne drzave imaju druge etnicke skupina pa zive zajedno. Kad ce vise pozitivna propaganda za suzivot?!
jest vala, 13.03.2017. 04:35
Sve će ostati ovima što UPRAVLJAJU KRIZAMA (jer su oni stalno u "krizi"). A moji se 3 puta "kućili" sve mi u nekretninama u 2 entiteta i Brčko distriktu!!!
Prikaži još